به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، تیر ۱۷، ۱۳۹۵

شورای مرکزی جبهه ملی ایران


تسلیت به ملت بزرگ ایران
در دورانی که سخت گیری و خشونت و سرکوب جائی بایسته برای حضور فعالان سیاسی میهن دوست و آزادیخواه در صحنه باقی نگذاشته است. و در زمانی که تحول طلبان و مدافعان حقوق بشر با احضار و محاکمه و زندان و سایر مصائب روبرو هستند. و در جائی که آزادی بیان و قلم و حقوق اساسی شهروندان هر روز پایمال می شود . صدا و زبان جادوئی هنر می تواند چون جرقه ای درخشان، سیاهی شب را بشکند و جامعه را به ساحل امن و آرام همراه با صلح و آزادی و انسانیت سوق دهد .
عباس کیا رستمی هنرمند فیلمساز، عکاس، شاعر و فیلم نامه نویس مستقل، تا آن جا که مقدور  بود و میتوانست از زبان هنر برای آموختن مدنیت و ارزش های انسانی به هموطنان خود بهره گرفت .
جبهه ملی ایران  فقدان این هنرمند  مردمی را به ملت بزرگ ایران به ویژه  به جامعه  هنرمندان کشور تسلیت  می گوید.
تــهران هفدهم تیرماه 1395
شورای مرکزی جبهه ملی ایران

ادیب برومند  -  دکتر لقا اردلان بانو فرشید افشار مهندس عباس امیرانتظام فرهاد امیرابراهیمی  - دکترجهانشاه برومند فرهاد بیشه ای دکتر هرمیداس باوند مهندس مرتضی بدیعی دکتر علی حاج قاسمعلی عیسی خان حاتمی مهندس هوشنگ خیر اندیش مهندس هوتن دولتی دکتر علی رشیدی دکترشاهین سپنتا حسین شاه حسینی جواد شرف الدین مهندس حسین عزت زاده اصغر فنی پور سرلشگربازنشسته ناصر فربد دکتر محسن فرشاد- حسن قدیانی دکتر باقر قدیری اصلی دکتر رضا گل نراقی دکتر حسین موسویان منوچهر ملک قاسمی  پروفسور صادق مسرت   ضیاء مصباح   جمشید میر عمادی   مهندس علی محمدی -  پریچهر مبشری محمد ملک خانی ابراهیم منتصری دکتر حسین مجتهدی ابوالفضل نیماوری-دکتر جمشید وحیدا .