به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، بهمن ۱۹، ۱۳۹۵

ساخت ماهواره با الهام از تنبک / عکس

مراسم روز فناوری فضایی از ماهواره‌های ناهید ، پیام امیرکبیر و سامانه انتقال مداری سامان