به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، اردیبهشت ۳۱، ۱۳۹۹

با خروج هفت نماینده حزب مکرون از اکثریت افتاد

حزب امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه اکثریت کامل خود در پارلمان را بعد از جدایی شماری از نمایندگان که در پی تشکیل حزب تازه ای هستند از دست داده است. حزب "اکولوژی، دمکراسی، همبستگی" (ای دی اس) متشکل از هفت نماینده سابق حزب "ریپوبلیک آن مارش" (جمهوری به پیش) و سایر حامیان سابق رئیس جمهور فرانسه خواهد بود.

نمایندگان خارج شونده می خواهند بر حل مسائل محیط زیست و نابرابری اجتماعی تمرکز کنند.

تصمیم آنها باعث افت شمار کرسی های حزب آقای مکرون به ۲۸۸ می شود که یکی کمتر از اکثریت در مجلس عوام ۵۷۷ نفری فرانسه است.

ناظران در فرانسه می گویند که حزب "آن مارش" همچنان از حمایت دو متحد سیاسی دیگر، حزب میانه "مو دم" و همچنین راست میانه "اژیر"، که در مجموع صاحب ۵۶ کرسی هستند برخوردار است.

همچنین این احتمال هست که با پیوستن نمایندگان دیگر به حزب آقای مکرون، "آن مارش" دوباره به اکثریت برسد.

اردوگاه آقای مکرون در ماه های اخیر با مشکل خروج شماری از نمایندگان از حزب روبرو بوده است، و رسانه های فرانسوی می نویسند که جدایی این هفت نماینده علیرغم فشار شدید برای ماندن در حزب صورت می گیرد.

روزنامه فیگارو گزارش می دهد دو نماینده پارلمان که اصلا قصد پیوستن به حزب جدید "ای دی اس" را داشتند در لحظه آخر تجدید نظر کردند.

تشکیل حزب تازه ضربه ای انتخاباتی به آقای مکرون نمی زند و متحدان او این حرکت را به عنوان بخشی از "مصائب زندگی پارلمانی" کم اهمیت دانستند.

اما این تحول شواهد تازه ای از نارضایتی در میان اعضای حزب رئیس جمهور در پارلمان به دست می دهد.

اعضای این حزب در ژوئن ۲۰۱۷ چند هفته بعد از پیروزی ناگهانی آقای مکرون در انتخابات ریاست جمهوری در پارلمان به قدرت رسیدند.

میزان رضایت از عملکرد آقای مکرون در جریان شیوع ویروس کرونا در فرانسه افت کرده است، با این حال محبوبیت ادوار فیلیپ نخست وزیر افزایش یافته است.

اعضای حزب تازه "اکولوژی، دمکراسی، همبستگی" می گویند در به چالش کشیدن سیاست های حزب "آن مارش" از درون موفق نبوده اند و اکنون موضعی مستقل خواهند داشت بدون آنکه جزو متحدان یا مخالفان دولت باشند.

سدریک ویلانی ریاضیدان و نامزد شهرداری پاریس، که برجسته ترین چهره این حزب است، به رادیو فرانسه گفت که مهم است که حزب تازه به حرکت در آید.

او گفت: "صحبت از خیانت و شورش به میان آمده، اما این گروه سیاسی نهم متشکل از مردان و زنان آزادی است که می خواهند جان و روحشان را وقف دفاع از اکولوژی، دمکراسی و همبستگی کنند."

بی بی سی