به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، خرداد ۰۴، ۱۳۹۹

عکس روز، برداشت گل محمدی

تصویر | برداشت گل محمدی از دهکده گل بجنورد