به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، خرداد ۰۶، ۱۳۹۹

«بخوان به نام عاشقی»

تقدیم به محمدرضا شجریان
تصنیف «بخوان به نام عاشقی» در دستگاه همایون و با صدای وحید تاج، آهنگسازی حمید اسماعیل‌زاده و با شعری از علیرضا بهرامی تولید و به خسرو آواز ایران، استاد محمدرضا شجریان تقدیم شده است. 
«بخوان به نام عاشقی»