به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، خرداد ۰۱، ۱۳۹۹

عفو بین الملل از سازمان ملل خواست دربارۀ کشتار آبان ماه در ایران تحقیق کند

سازمان عفو بین الملل، امروز چهارشنبه بیستم ماه مه از سازمان ملل خواست که دربارۀ کشتار صدها تظاهرکننده در آبان ماه گذشته در ایران تحقیق کند. 
تظاهرات و راهپیمایی های سراسری آبان ماه در ایران که در اعتراض به افزایش ناگهانی بهای بنزین آغاز شد بلافاصله به سرکوب خونین معترضان انجامید. حکومت اسلامی ایران طی یک هفته شبکۀ جهانی اینترنت را قطع کرد تا از انتشار اخبار سرکوب و کشتار مخالفان به خارج از مرزها جلوگیری کند.

شش ماه پس از این سرکوب حکومت اسلامی ایران آمار کشته شدگان، مجروحان و دستگیرشدگان را هنوز اعلام نکرده و آمار سازمان های مدافع حقوق بشر و رسانه های مستقل را در اینباره "کذب محض" خوانده است.

سازمان عفو بین الملل می گوید که اسناد کشته شدن دست کم ٣٠٤ نفر از جمله ١٠ زن و ٣ کودک را به دست آورده است. همین سازمان افزوده است که تنها طی دو روز ٢٢٠ تن از تظاهرکنندگان کشته شدند.

سازمان عفو بین الملل گفته است که تحقیقات آن نشان می دهند که اکثر قربانیان توسط نیروهای امنیتی به صورت غیرقانونی کشته شدند بی آنکه معترضان نه به مسلح گرم مسلح بوده باشند نه تهدیدی به شمار رفته باشند.  

فیلیپ لوتر مسئول بخش خاورمیانه و آفریقا در سازمان عفو بین الملل گفته است که "شش ماه پس از سرکوب آبان ماه، خانواده های مصیب دیدۀ قربانیان تلاش و مبارزۀ خود را برای دستیابی به حقیقت و عدالت متوقف نکرده اند، هر چند با آزار و ارعاب مقامات جمهوری اسلامی ایران روبرو هستند."

سازمان عفو بین الملل مصونیت نیروهای امنیتی رژیم اسلامی ایران را از هر گونه پیگرد قانونی مورد انتقاد قرار داده و بار دیگر از اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته است که دربارۀ کشتار تظاهرکنندگان آبان ماه در ایران تحقیق کند.

سازمان عفو بین الملل تصریح کرده است که این کشتار دست کم در هشت استان ایران صورت گرفته و همین دامنه و ماهیت گستردۀ سرکوب را نشان می دهد. سازمان عفو بین الملل سپس تصریح کرده است که بر اساس اسناد این سازمان حومه های فقیرنشین شهر تهران با ١٦٣ کشته و سپس دو استان خوزستان و کرمانشاه به ترتیب با ٥٧ و ٣٠ کشته بالاترین قربانیان را در جریان سرکوب آبان ماه داشته اند، هر چند عفو بین الملل تصریح می کند که آمار واقعی قربانیان بیشتر از این ارقام می تواند باشد.

عفو بین الملل گفته است که به استثناء چهار مورد، تمام قربانیان به دست نیروهای امنیتی رژیم اسلامی، یعنی سپاه پاسداران، شبه نظامیان بسیج و پلیس و با استفاده از گلوله های حقیقی کشته شدند. به گفتۀ عفو بین الملل نیروهای امنیتی رژیم ایران غالباً سر و سینۀ تظاهرکنندگان را نشانه گرفتند و همین گویای این امر است که آنان به قصد کشتن به روی تظاهرکنندگان تیراندازی می کردند.  سازمان عفو بین الملل تصریح کرده است که فعالان سیاسی و مدنی، عفو بین الملل را از دیگر موارد کشتار در آبان ماه گذشته در ایران آگاه کرده اند، هر چند این سازمان هنوز به جزئیات کافی و قابل اتکاء این موارد دسترسی نیافته است.  

رادیو بین المللی فرانسه