به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، اردیبهشت ۳۰، ۱۳۹۹

قطعه ی «ایران من» همایون شجریان، سهراب پورناظری

گروه کوبه ای ویونا به سرپرستی نگار اعزازی

قطعه ی «ایران من» همایون شجریان، سهراب پورناظری