به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، خرداد ۰۲، ۱۳۹۹

عکس روز / بازگشایی شعبهً مک دونالد در بریتانیا

شادمانی "فست ‌فود "خورهای انگلیسی از بازگشایی دوباره شعبه خودرویی "مک دونالد" در "اِسِکس" بریتانیا