به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، خرداد ۰۷، ۱۳۹۹

رشوه با اجازه چه کسی آقای ظریف؟

شما چه وقت از ملت اجازه گرفتید که اموال ملی را صرف رشوه برای دور زدن تحریم هایی کنید که هیچ ثمره مستقیمی برای مردم ایران نداشته و سودش مستقیم به جیب همان کاسبان تحریمی رفته که فریادتان از دستشان به آسمان بلند است؟
و چرا رشوه؟ آنهم ۳۵ میلیارد دلار؟! می‌دانید در این فقر و فاقه ملی وقتی این رقم را بر زبان می‌رانید چه آتشی بر جگر سوخته این ملت جان به لب رسیده می افکنید؟

آنوقت این میزان پول گم شده است و شما در بحران کرونا مدام از دول غربی تقاضای کمک مالی می‌کردید و بهانه تحریم های کذایی را پیش می‌کشیدید؟!

ملت می‌پرسد شما که این میزان پول ملت را به بهانه سفاهت آمیز دور زدن تحریم های خودخواسته تلف کرده اید چه صلاحیتی برای اخذ کمک های مالی بین‌المللی دارید که مورد نظارت هیچ کس هم نیست؟!

نمی‌دانید این پول برای تامین آب شرب همان مردم غیزانیه اهواز که ۴۰ سال است آب شرب ندارند و عظیم ترین منابع ثروت این کشور در زیر پایشان، زیست پاک و طبیعی شان را مخدوش کرده و به خاطر اعتراض به بی آبی از پلیس جمهوری اسلامی گلوله می‌خورند، راهگشاست؟

برای اصلاح سازوکار و ایجاد شغل آبرومند برای کولبران شریف پیر و جوان چطور تا در بهمن های سهمگین اورامانات جان بر کوه نگذارند و بر لب های روشن و غیورشان ترانه نان و آزادی و عشق یخ نزند!
برای ساخت خانه های زلزله زدگان کرمانشاه و آذربایجان چطور؟
برای گازکشی خاش و زابل و بخش بزرگی از زاهدان چطور؟
برای ساختن خانه‌های ویران شده از سیل در گلستان و بلوچستان چطور؟
برای آبرسانی به روستاهای سیستان و بلوچستان چطور که آب را گل می‌خورند و مدرسه های بچه‌های شان از آغل رمه هم کمتر است؟

آقای ظریف راستی این حجم پول در این مملکت هست و نوزاد فروشی در تهران بیداد می‌کند و چهل درصد از حاشیه نشینان کشور در اطراف گورستان ها زندگی می‌کنند؟!

این حجم از رشوه در این مملکت جابجا می‌شود و بازنشستگان ما روزبه‌روز فقیرتر می‌شوند و در بالای هفتاد سالگی باید رانندگی اتوبوس و مسافرکشی و باربری کنند؟

آقای ظریف این میزان رشوه را برای دور زدن کدام تحریم ها و به که می‌دهید که زباله های تولیدی دو خودروساز فاسد کشور به قیمت‌های نجومی می‌رسد آنهم به بهانه تحریم؟

و بعد می‌فرمایید گم شد! اصلا نفهمیدیم چه شد؟!
اینجایش از قضا درست است.
شما در تمام طول این سال‌ها نفهمیدید چه شده است؟!
البته نه گم شدن پول‌ها و رشوه‌های حرامی که داده اید و گم کرده اید!
آنچه نفهمیدید بلایی بود که بر سر مردمی نجیب و قانع آوردید!
آنچه نفهمیدید این بود که ملت ایران را به چه دریوزگی و بیچارگی افکنده اید که برای کار عملگی از کردستان به عراق می‌روند و در راه پناهجویی از دست حکمرانی رشوه و دزدی، در دریاها غرق می‌شوند یا در زندان‌های استرالیا و سواحل یونان عمر به هدر می‌دهند!
آنچه نمی فهمید و نفهمیدید سرمایه انسانی و هوش و استعداد ملتی است که از دست سفاهت و فساد دولتمردانی چون شما سربازان ولایت عطای کار برای وطن ش به لقای مهاجرت به کشورهای دیگر می‌بخشد و بانگ رهیل سر می‌دهد و مغز و هوش و ثروت ش را به جایی می‌برد که دولتمردانی فهیم و دولت‌هایی سالم و قانونمند و باثبات دارد.

با آنچه شما نفهمیدید چه شد و به کجا رفت میشد برای تمام بچه‌های روستاهای آذربایجان و ایلام و کردستان مدرسه ساخت!
چه باید کرد که درد شما مدرسه نیست! درد شما آب و نان و ثروت و سواد فرزندان این ملک نیست!
درد شما اجرای منویات ولی تان در مسابقه کم کردن روی آمریکا ولو به قیمت نابودی مردم و سرزمینتان است!
منویاتی که موشک را برتر از مدرسه می‌داند همانطور که جان یک سردار مجری همان منویات شرک آمیز را برتر از ۱۷۶ مسافر نخبه و جان پرپر شده هواپیما!

کلمه – امیر آخولقه