به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، خرداد ۰۸، ۱۳۹۹

تشکیلات جدید رادیو و تلویزیون اسرائیل رسما اعلام کرد:

پخش برنامه فارسی را تعطیل کرده است

تشکیلات جدید رادیو و تلویزیون اسرائیل (به نام “کان”) که کمتر از سه سال پیش برپا شد، اعلام کرد که بخش زبان فارسی را به طور نهایی بسته است. رادیو صدای اسرائیل کار خود را از ۶۳ سال پیش آغاز کرده بود و از هنگام به روی کار آمدن خمینی به بعد، از شهرت زیاد برخوردار گردید.

ولی با آن که همه مقامات اسرائیلی از اهمیت کار این رادیو آگاه بودند، هرگز بودجه لازم را در اختیار آن نگذاشتند و در تشکیلات جدید رادیو و تلویزیون نیز بودجه زبان فارسی به چنان مبلغ اندکی کاهش یافت که هیچگونه امکان ارائه برنامه خوب و سطح بالا را امکان پذیر نمی ساخت.

اکنون روسای تشکیلات جدید اعلام کردند که بخش فارسی را برای همیشه می بندند و علت آن را نبود بودجه اعلام کرده اند. آنها گفتند که اگر دولت ادعا دارد که پخش زبان فارسی مهم است، باید بودجه آن را نیز تامین کند.

تشکیلات پیشین رادیو و تلویزیون اسرائیل، یک نهاد ملی و مردمی بود که آزادی عمل کامل داشت و توسط هیات مدیره ای اداره می شد که اعضای آن نمایندگان احزاب مختلف و نویسندگان و روزنامه نگاران و ادیبان بودند. بودجه این تشکیلات، به طور مستقل از مالیات بر دستگاه تلویزیون و رادیو در خانه ها، و همچنین پخش آگهی بازرگانی تامین می شد و نیازی به دولت نداشت.

ولی پنج سال پیش، به دنبال اعتراض های مردمی، که چرا در دنیای دیجیتال کنونی، آن ها باید بابت داشتن دستگاه تلویزیون و رادیو در خانه یا اتومبیل خود مالیات اضافی بپردازند، تصمیم به انحلال تشکیلات موجود گرفته شد و سازمان جدیدی به وجود آمد که ظاهرا صرفه جویانه تر است و بودجه آن مستقیما از جانب وزارت دارایی تامین می شود.

روسای تشکیلات جدید ادعا می کنند که بودجه جدید در حدی است که به آن ها امکان ادامه برنامه فارسی را نمی دهد.

تشکیلات جدید از ابتدا پخش به زبان فارسی را در برنامه کاری خود قرار نداده بود. ولی به دنبال اعتراض های فارسی زبانان در سراسر دنیا، دفتر نخست وزیری از تشکیلات “کان” درخواست کرد بخش زبان فارسی از سر بگیرد. “کان” با تاخیر یک سال، پخش برنامه را آغاز کرد، ولی با ادعای نبود بودجه، تنها یک فرد را به طور تمام وقت و نفر دومی را به صورت نیمه وقت به استخدام درآورد که پس از مدتی آن ها از ادامه کار ناامید شدند و آن جا را ترک کردند.

در ماه های اخیر، پخش برنامه کاملا متوقف شده بود، ولی یک وبسایت خبری برقرار بود که در سطح پایینی قرار داشت که اکنون اعلام شده که آن را هم بسته اند.

در طول دو سال و نیمی که “رادیو پیام اسرائیل” پخش برنامه خود را آغاز کرده، بیش از یازده میلیون نفر از وبسایت آن دیدن کرده اند و ده ها هزار نفر نیز شنوندگان روزانه برنامه یک ساعته آن هستند.

پخش فارسی رادیو اسرائیل