به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، آبان ۲۴، ۱۳۹۹

کاشف آلمانی می‌گوید که واکسن او دست‌کم به جهانگستری "کووید١٩" خاتمه می‌دهد

اوگور شاهین کاشف نخستین واکسن ویروس کرونا. 
 دانشمند آلمانی که موفق به تولید نخستین واکسن ویروس "کووید١٩" شده، ابراز اطمینان کرده که این واکسن می‌تواند به پاندمی یا جهانگستری ویروس کرونا پایان دهد، هر چند هنوز به روشنی معلوم نیست که آیا واکسن کشف شده بیماران بدون عارضه را نیز شفاء می‌دهد و مدت زمان مصونیت افراد پس از تزریق واکسن چقدر خواهد بود.  

دوشنبه گذشته شرکت آلمانی "بیونتک" و شرکت آمریکایی "فیزر" اعلام کردند که واکسن تولید شدۀ آنان در برابر ویروس "کووید١٩" نود درصد کارآیی دارد. با این حال، هنوز معلوم نیست که آیا این واکسن بیماران بدون عارضه را نیز مداوا می‌کند. "اوگور شاهین" کاشف نخستین واکسن ویروس "کووید١٩" در مصاحبه با نشریۀ انگلیسی "گاردین" گفته است که پاسخ این پرسش به یک سال زمان نیاز دارد، ولی می‌توان به برخی دیگر از پرسش ها و تردیدها طی هفته ها و ماه های آینده جواب داد.

با این حال، "اوگور شاهین" ابراز اطمینان کرده که واکسن کشف شده توسط او قادر است به شیوع جهانی بیماری خاتمه دهد و "کووید١٩" قادر به مقاومت در مقابل واکسن کشف شده نیست. کاشف آلمانی همچنین ابراز امیدواری کرده که استفاده کنندگان از واکسن او دست کم به مدت یک سال مصونیت به دست آورند.

بر اساس برخی مطالعات کسانی که در مقابل ویروس کرونا مقاومت سختی از خود نشان می‌دهند پس از مداوا دست‌کم شش ماه در مقابل ویروس مصونیت دارند. اوگور شاهین بعید ندانسته که برای پیشگیری از ابتلاء به "کووید١٩" افراد ناچار باشند هر سال واکسن این بیماری را تزریق کنند. 

رادیو فرانسه