به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، آذر ۲۷، ۱۳۹۹

داستان عرق سگی، پیرایه یغمایی

ريشه يابی نام «عرق سگی» در فرهنگ مردمی ايران
 
عرق سگی / سگ شکاری / شرکت ميکده / شماره ۵۵ 
عرق کشمش اعلا ساقیا ته استکان هایت نمیگیرد مرا
لطف کن از دور بعدی پیک لیوانی بریز

نه شراب روس میخواهم نه جنس ارمنی
از همین سگ مزه های تلخ ایرانی بریز