به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، دی ۰۴، ۱۳۹۹

جشن کریسمس سال ۲۰۱۶ کلیسای ایرانیان

کریسمس مبارک

 جشن کریسمس سال ۲۰۱۶ ایرانیان