به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، دی ۰۹، ۱۳۹۹

جواب خامنه‌ای به طوفانی که محمود امجد و پسرش به راه انداختند!!!


جواب خامنه‌ای به طوفانی که محمود امجد و پسرش به راه انداختند!!!