به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، دی ۰۱، ۱۳۹۹

مهدی جعفرقلی‌‌زاده،آقازاده ای که پس از روح الله زم قد علم کرد


آقازاده ای که پس از روح الله زم قد علم کرد