به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، دی ۰۴، ۱۳۹۹

«جشن شب چله» مبارک / کار بیژن اسدی پور

 

ظرف طبیعی