به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، دی ۰۵، ۱۳۹۹

دیدگاه زنده یاد روح الله زم درباره روحانیت:

مردم دیگه آخوندارو نمی‌خوان.
دیدگاه زنده یاد روح الله زم درباره روحانیت: