به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، فروردین ۲۸، ۱۳۹۲

آمار واقعی طلاق افراد زیر۱۹ سال 
ایسنا: یک فعال حقوق کودک وضعیت ازدواج در میان دختران زیر 14‌سال را بسیار نامناسب دانست و خواستار ممنوعیت ازدواج در بین کودکان، به ویژه کودکان زیر 14‌سال شد. به گفته «فرشید یزدانی» از سال 85 تا سال گذشته، 85‌هزار‌و‌200 واقعه طلاق بین افراد زیر ۱۹ سال کشور صورت گرفته که از این تعداد چهارهزار واقعه مربوط به کودکان دختر زیر 14‌سال است. 
وی با استناد بر آمارهای اعلام شده از سوی سازمان ثبت احوال اظهار کرد: از سال 85 تا 90، 616‌هزار واقعه طلاق در کشور رخ داده است که 81‌هزار‌و‌500 واقعه از این تعداد مربوط به دختران زیر 19 سال و7700 واقعه مربوط به پسران زیر 19 سال است، بنابراین طبق این آمار 13‌درصد طلاق‌های کشور طی آن سال‌ها مربوط به دختران زیر 19 سال و 5/1درصد مربوط به پسران زیر 19 سال است.  وی با اشاره به پیامدها و آثار منفی طلاق کودکان زیر 14‌سال، عنوان کرد: طی پنج سال عنوان شده در آمار 63 نفر از کودکان پسر زیر 15 سال و چهار هزار نفر از دختران زیر 14 سال طلاق گرفته‌اند که این آمار در بین کودکان دختر بسیار بالا بوده و به هیچ‌وجه آمار مناسبی نیست. یزدانی همچنین به آمار ازدواج کودکان در طول سال‌های 85 تا 90 اشاره کرد و گفت: یک‌میلیون‌و‌859‌هزار واقعه ازدواج در میان افراد زیر 19 سال طی آن سال‌ها صورت گرفته که از این تعداد یک‌میلیون‌و‌589‌هزار کودک دختر و 270‌هزار‌کودک پسر بوده‌اند.  این فعال حقوق کودکان با بیان اینکه از میان ازدواج‌های صورت‌گرفته در سال‌های یادشده، 201‌هزار‌و‌200 واقعه مربوط به کودکان زیر 15‌سال بوده است، اظهار کرد: 196‌هزار واقعه ازدواج از این تعداد مربوط به کودکان دختر زیر 14‌سال و پنج هزار و 200 واقعه مربوط به پسران زیر 15‌سال است.  وی وضعیت ازدواج در میان دختران زیر 14‌سال را بسیار نامناسب دانست و خواستار ممنوعیت ازدواج در بین کودکان، به ویژه کودکان زیر 14 سال شد. این موضوع باید توسط نهادهای مدنی و حاکمیتی مورد توجه قرار گیرد و با ایجاد قانون به شکل جدی با آن برخورد شود.