به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، اردیبهشت ۱۰، ۱۳۹۲

وانشا رودبارکی 
Paris Golf &Country Club
Paris Golf &Country Club,
vous prie d’honorer de votre présence le cocktail du vernissage de l’exposition de
Vanecha ROUDBARAKI, artiste peintre

Lundi  13 mai 2013 à partir de 18h30 à 22h30

Paris Golf & Country club, 84 Avenue de Fouilleuse 92500 Rueil-Malmaison, Salon du Manoir. Tél : 0147776473

Le jour de vernissage, des places de parking privatisées sont à votre disposition sur le site

Merci  de confirmer votre présence par email au :vanecharoudbaraki@gmail.com
Exposition jusqu’au 31 mai, visite sur rendez-vous