به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، فروردین ۲۷، ۱۳۹۲

واکنش هدیه تهرانی، بازیگر سینمای ایران به شایعات 
هدیه تهرانی با در اختیار گذاشتن متنی در ارتباط با خبر حضور وی در انتخابات شورای شهر تاکید کرد: که در انتخابات هیچ شورایی شرکت نمی کند و از هیچ جریان و شخصی حمایت نخواهد کرد.
در متن یادداشت وی آمده است:
مدتی است به دلایلی با هیچ رسانه و خبرگزاری مصاحبه نداشته و یا مطلبی منتشر نکرده ام،همین طور پاسخ بسیاری از شایعه ها و هجمه ها را نیز نداده  چرا که آنها را فاقد اهمیت و اعتبار کافی برای پاسخگویی می دانستم.
در مورد شایعه اخیر که پیامدهای اجتماعی بیشتری دارد و یک موضوع شخصی نیست لازم دانستم بدینوسیله اعلام کنم که  برنامه ای  برای شرکت در هیچ شورایی را نداشته و همین طور از هیچ  شخص و یا هیچ جریانی حمایت نمی کنم.