به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، فروردین ۲۵، ۱۳۹۲

شعری از پروانه فروهر:


یک روز

شاید یک روز

که آفتاب گیسوی نقره ای دماوند پیر را نوازش می کند

در یک غریو تند بارانی

در یک نسیم نوازشگر بهار

یک روز

شاید

همراه پرواز پرستوی عاشقی

واژه لبخند به سرزمین سوخته من بازگردد

امید، کوبه در را بفشارد

و سپیدی، جای تمام این سیاهی ها را پر کند

آن روز بر مردگان نیز

سیاه نخواهم پوشید

حتی بر عزیزترینشان