به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، فروردین ۲۳، ۱۳۹۲

آخرين ليست زندانيان محبوس در زندان اوين


خبرگزاری هرانا - در حال حاضر بيش از دويست و هفت زندانی سياسی و همينطور امنيتی و عقيدتی در بند ۳۵۰ و زنان (نسوان) زندان اوين محبوس هستند. اين تعداد علاوه بر افرادی که در دادگاه‌های انقلاب محکوم به تحمل حبس شده‌اند، افراد بلاتکليف را نيز شامل می‌شود.
لازم به توضيح است علی‌رغم اينکه بند ۳۵۰، از بند‌های عمومی زندان اوين به شمار می‌رود، زندانيان در آن از بديهی‌ترين حقوق يک زندانی ائم از برقراری تماس تلفنی و يا ملاقات حضوری با خانواده‌های خودشان محروم هستند.

ليست دويست و هفت نفره‌ی مذکور که به همت گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران تهيه شده است، به شرح زير می‌باشد:
۱. ابراهيم بابايی / اقدام عليه امنيت ملی / شش سال
۲. ابراهيم رحيم طايفه * / جاسوسی / ده سال
۳. ابوالفضل شاهپری / تبليغ / اجتماع و تبانی / دو سال و سه ماه
۴. ابوالفضل عابدينی / اجتماع و تبانی / همکاری با دول متخاصم / تبليغ / يازده سال
۵. ابوالفضل قاسمی / اجتماع و تبانی / يک سال
۶. احمد دانشور * / محاربه، ارتباط با مجاهدين خلق / اعدام
۷. احمد قره چه / جاسوسی / ده سال
۸. احمد کريمی / جاسوسی / سه سال
۹. احمد هاشمی / اجتماع و تبانی / تبليغ / پنج سال
۱۰. اسداله هادی * / ارتباط با مجاهدين خلق / پنج سال
۱۱. اصغر قطان* / ارتباط با مجاهدين خلق / پنج سال
۱۲. اصغر محموديان * / ارتباط با مجاهدين خلق / شش سال
۱۳. افشين کرم‌پور / درويش گنابادی / بلاتکليف
۱۴. اميد بهروزی / درويش گنابادی / بلاتکليف
۱۵. اميد خوارزميان / اجتماع و تبانی / يک سال و نيم
۱۶. اميد زارعی‌نژاد / جاسوسی / بلاتکليف
۱۷. اميد کوکبی / همکاری با دولت متخاصم / ده سال
۱۸. امير ارسطويی / تبليغ عليه نظام / بلاتکليف
۱۹. امير اسلامی / درويش گنابادی / بلاتکليف
۲۰. امير خرم / اجتماع و تبانی / عضو نهضت ازادی / هشت سال
۲۱. امير خسرو دلير ثانی / عضويت در جنبش مسلمانان مبارز / چهار سال
۲۲. امير درستی / جاسوسی / هشت سال
۲۳. امير گرشاسبی / اجتماع و تبانی / سه سال
۲۴. امير مولادوست / جاسوسی / هشت سال
۲۵. امير ميرزايی حکمت / جاسوسی / ده سال
۲۶. امين چالاکی / اجتماع و تبانی / چهار سال
۲۷. آرش سقر / اجتماع و تبانی / پنج سال
۲۸. آريا حامدی / تبليغ عليه نظام / يکسال
۲۹. بختيار محمد صديق / اجتماع و تبانی / ندارد
۳۰. بسمه رحمن احمد رشيد الجبوری / جاسوسی / پنج سال
۳۱. بهادر عليزاده / تبليغ عليه نظام / توهين به مقدسات / چهار سال
۳۲. بهاره هدايت / فعال دانشجويی / نه سال و نيم
۳۳. بهزاد عباسی / جاسوسی / ده سال
۳۴. بهزاد ميرزايی / جاسوسی / پنج سال
۳۵. بهزاد هوشمند / جاسوسی / پنج سال
۳۶. بهناز ذاکری / ارتباط با مجاهدين خلق / ده سال
۳۷. بهنام معنوی / همکاری با دولت متخاصم / ده سال
۳۸. پوريا ابراهيمی / تبليغ عليه نظام / يک سال
۳۹. پيمان کاس‌نژاد / جاسوسی / سه سال
۴۰. با تير شاه محمد اف / تبعه ترکمنستان / جاسوسی / بيست سال
۴۱. جعفر گنجی / اجتماع و تبانی / تبليغ / هواداری از نهضت آزادی / چهار سال
۴۲. جواد زادکام / جاسوسی / سه سال
۴۳. چاری محمد مرادف / تبعه ترکمنستان / جاسوسی / بيست و يک سال
۴۴. حازم موسوی / تبعه عراق / جاسوسی / بلاتکليف
۴۵. حامد هوريابند / جاسوسی / تحصيل مال نامشروع / دو سال
۴۶. حامد ياری / جاسوسی / دو سال
۴۷. حسن اسدی زيد آبادی / اجتماع و تبانی / چهار سال
۴۸. حسن جوانی / ارتباط با مجاهدين خلق / دوازده سال
۴۹. حسن سی سختی / فعال سايبری / ابد
۵۰. حسن فرجی * / جاسوسی / هفت سال
۵۱. حسن محمدی / توهين به مقامات / سه ماه
۵۲. حسين زرينی / اجتماع و تبانی / چهار سال
۵۳. حسين لاوی / همکاری با دول متخاصم / ندارد
۵۴. حسين نعيمی‌پور / اجتماع و تبانی / چهار سال
۵۵. حکيمه شکری / مادران عزادار / سه سال
۵۶. حميد درخشنده / جاسوسی / هفت سال
۵۷. حميد رضا مرادی * / دراويش گنابادی / بلاتکليف
۵۸. حميد زندی فر / جاسوسی / هشت سال
۵۹. حميد قاسمی شال / جاسوسی و ارتباط با مجاهدين خلق / اعدام
۶۰. حميد کرباسی / اجتماع و تبانی / دو سال
۶۱. داور حسينی وجدان / اجتماع و تبانی / تبليغ عليه نظام / شش سال
۶۲. راحله ذکايی / محاربه، ارتباط با مجاهدين خلق / پانزده سال
۶۳. رامين تنباکويی / فعال سايبری / ندارد
۶۴. رحمان حبويی / همکاری با دول متخاصم / سه سال
۶۵. رحمان قهرمانپور* / جاسوسی / سه سال و نيم
۶۶. رسول اعتصامی / جاسوسی / پنج سال
۶۷. رضا انتصاری / درويش گنابادی / بلاتکليف
۶۸. ريحانه حاج ابراهيم دباغ / ارتباط با مجاهدين خلق / پانزده سال
۶۹. زهرا منصوری / ارتباط با مجاهدين خلق / دو سال
۷۰. ژيلا بنی يعقوب / روزنامه نگار / يک سال
۷۱. ژيلا کرم‌زاده مکوندی / مادران صلح / دو سال
۷۲. سالار ستوده / جاسوسی / سه سال
۷۳. سروش ثابت / اجتماع و تبانی / دو سال
۷۴. سعيد جلالی فر / اجتماع و تبانی / تبليغ / سه سال
۷۵. سعيد عابدينی / عقيدتی / مسيحيت / هشت سال
۷۶. سعيد متين‌پور * / تبليغ عليه نظام / جاسوسی / هشت سال
۷۷. سعيد مدنی / عضويت در ملی مذهبی / سه سال
۷۸. سمکو خلقتی / جاسوسی / پانزده سال
۷۹. سهيل بابايی / توهين به مقدسات / بلاتکليف
۸۰. سيامک قادری / اجتماع و تبانی / تبليغ / پنج سال
۸۱. سياوش حاتم / اجتماع تبانی / يک سال و نيم
۸۲. سيد سعيد حائری / اجتماع وتبانی / دو سال
۸۳. سيد عباس نبوی / هواداری از سازمان / يک سال
۸۴. سيد محمد سيف‌زاده * / اجتماع و تبانی / تبليغ / هشت سال/ به رجايی شهر منتقل شد
۸۵. سيد محمود باقری / اجتماع و تبانی / تبليغ / نه سال و نيم
۸۶. سيد مهدی خدايی / فعال حقوق بشر / اجتماع و تبانی / تبليغ / هفت سال
۸۷. سينا عظيمی / جاسوسی / پنج سال
۸۸. شاهمرادی / جاسوسی / بلاتکليف
۸۹. شاهين دادخواه / اجتماع و تبانی / همکاری با دول متخاصم / پنج سال
۹۰. شبنم مددزاده / محاربه، ارتباط با مجاهدين خلق، فعال دانشجويی / پنج سال
۹۱. شعرزاده قرقيزستان * / جاسوسی / بلاتکليف
۹۲. شيوا نظر آهاری / محاربه، فعال حقوق بشر / چهار سال
۹۳. صادق شفاعی / تبليغ عليه نظام / هشت ماه
۹۴. صديقه مرادی / محاربه، ارتباط با مجاهدين خلق / ده سال
۹۵. عاليه کبرائيان / جاسوسی / دو سال
۹۶. عباس اوغر / جاسوسی / ده سال
۹۷. عبدالرضا خزانه داری / جاسوسی / ده سال
۹۸. عبدالرضا قنبری / محاربه، ارتباط با مجاهدين خلق / اعدام
۹۹. عبدالفتاح سلطانی * / تاسيس کانون مدافعان حقوق بشر /اجتماع و تبانی / تبليغ عليه نظام / سيزده سال
۱۰۰. عبدالقادر جاسم خان / اقدام عليه امنيت ملی / بلاتکليف
۱۰۱. عبداله جعفری / اجتماع و تبانی / دو سال و نيم
۱۰۲. عبداله مومنی / اجتماع و تبانی / پنج سال
۱۰۳. علی اکبر محمد‌زاده / اجتماع و تبانی / تبليغ / شش سال
۱۰۴. علی ذاکری / اجتماع و تبانی / توهين به رهبری / چهار سال
۱۰۵. علی زاهد / محاربه، ارتباط با مجاهدين خلق / اعدام
۱۰۶. علی شريعتی / تبليغ عليه نظام / هشت ماه
۱۰۷. علی علايی * / همکاری با دولت متخاصم / هفت سال
۱۰۸. علی معزی * / ارتباط با مجاهدين خلق / بلاتکليف
۱۰۹. علی نعمتی / جاسوسی /
۱۱۰. عليرضا بهشتی / تبليغ عليه نظام / اجتماع و تبانی / پنج سال
۱۱۱. عليرضا رجايی / عضويت در شورای مرکزی / ملی مذهبی / هشت سال
۱۱۲. عليرضا روشن / تبليغ عليه نظام / يک سال
۱۱۳. عليرضا سيديان / مسيحی، عضو گروه موسوم به «کليسای ايران» / شش سال
۱۱۴. عليرضا قصاب‌زاده / جاسوسی / سه سال
۱۱۵. عماد بهاور / عضويت در نهضت آزادی / ده سال
۱۱۶. غلام‌نژاد / ارتباط با مجاهدين خلق / دو سال
۱۱۷. غلامحسين اسدی / جاسوسی / بلاتکليف
۱۱۸. غلامرضا حسينی / جاسوسی / ده سال
۱۱۹. غلامرضا خانيان / اجتماع و تبانی / دو سال
۱۲۰. غلامرضا خسروی / محاربه، ارتباط با مجاهدين خلق / اعدام
۱۲۱. غلامرضا عبدالهی / مسيحی، بند ۲۰۹ / بلاتکليف
۱۲۲. فاران حسامی / بهايی / چهار سال
۱۲۳. فرزاد روحی / تبليغ عليه نظام / توهين به مقدسات / سه سال و نيم
۱۲۴. فرشيد فتحی / مسيحی / شش سال
۱۲۵. فرشيد لاهوتی / اجتماع و تبانی / يک سال
۱۲۶. فرشيد يدالهی / درويش گنابادی / بلاتکليف
۱۲۷. فرهاد اطلسی / جاسوسی / ده سال
۱۲۸. فريبا کمال آبادی / بهايی / ۱۰سال
۱۲۹. فريبرز رئيس دانا / تبليغ عليه نظام / يک سال
۱۳۰. فريدون صيدی راد / اجتماع و تبانی / تبليغ عليه نظام / سه سال
۱۳۱. فيض اله عرب سرخی * / اجتماع و تبانی / عضويت در مجاهدين انقلاب / پنج سال
۱۳۲. کاظم معتمد / توهين به مقدسات / چهار سال
۱۳۳. کامران ايازی / عقيدتی / نه سال
۱۳۴. کاميار پارسا / اجتماع و تبانی / سه سال
۱۳۵. کاميار ثابت صنعتی * / جاسوسی / پنج سال
۱۳۶. کبری بنازاده امير خيزی * / محاربه، ارتباط با مجاهدين خلق / پنج سال
۱۳۷. کفايت ملک محمدی / ناهيد / محاربه، ارتباط با مجاهدين خلق / پنج سال
۱۳۸. کيم / تبعه کره جنوبی / جاسوسی / بلاتکليف
۱۳۹. لوا حانجانی / بهايی / دو سال
۱۴۰. ماشااله حائری * / محاربه، ارتباط با مجاهدين خلق / پانزده سال
۱۴۱. مجيد اسدی / اجتماع و تبانی / تبليغ عليه نظام / چهار سال
۱۴۲. مجيد صداقت / اجتماع و تبانی / يک سال
۱۴۳. مجيد معين / جاسوسی به نفع اسرائيل / هشت سال
۱۴۴. محبوبه کرمی / فعال حقوق زنان، فعال حقوق بشر / دو سال و نيم
۱۴۵. محرم قربيان / اخلال در نظم عمومی / چهار ماه
۱۴۶. محسن دانشپور * / محاربه، ارتباط با مجاهدين خلق / اعدام
۱۴۷. محسن صادقی نور / توهين به رهبری / اجتماع و تبانی / تبليغ عليه نظام / چهار سال
۱۴۸. محسن ميردامادی / اجتماع و تبانی / دبير کل مشارکت / پنج سال
۱۴۹. محمد ابراهيمی / اجتماع و تبانی / تبليغ / پنج سال
۱۵۰. محمد اسحاق آبادی * / تبليغ عليه نظام / بلاتکليف
۱۵۱. محمد امين هادوی / تبليغ عليه نظام / اجتماع و تبانی / شش سال
۱۵۲. محمد آقايی / همکاری با دولت متخاصم / هفت سال
۱۵۳. محمد پارسا / ارتباط با مجاهدين خلق / سه سال
۱۵۴. محمد حاجی آقا / بازداشتی نيروی انتظامی / بلاتکليف
۱۵۵. محمد حسن يوسف‌پور سيفی / توهين به مقدسات / اجتماع و تبانی / تبليغ عليه نظام / پنج سال
۱۵۶. محمد حيدری / همکاری با دول متخاصم / ندارد
۱۵۷. محمد داوری / اقدام عليه امنيت ملی / پنج سال
۱۵۸. محمد رضا حسينی / جاسوسی / دو سال
۱۵۹. محمد رضايی / تشکيل گروه غير قانونی / دو سال
۱۶۰. محمد شجاعی / همکاری با دولت متخاصم / ندارد
۱۶۱. محمد صادق ربانی * / اجتماع و تبانی / سه سال
۱۶۲. محمد صائمی* / محاربه، ارتباط با مجاهدين خلق / سه سال
۱۶۳. محمد صديق کبودوند / اجتماع و تبانی / تبليغ / تشکيل گروه غير قانونی / فعال حقوق بشر / ده سال و نيم
۱۶۴. محمد قوی دل / اجتماع و تبانی / پنج سال
۱۶۵. محمد مهدی احمدی / جاسوسی / بلاتکليف
۱۶۶. محمد نصيری / توهين به مقدسات / ندارد
۱۶۷. محمد هادی بردبار / مسيحی / بلاتکليف
۱۶۸. محمد يزدان پرست / همکاری با دول متخاصم / چهار سال
۱۶۹. مختار صالحی / جاسوسی / ده سال
۱۷۰. مرتضی خزانه داری / جاسوسی / چهار سال
۱۷۱. مريم اکبری منفرد / محاربه، ارتباط با مجاهدين خلق / پانزده سال
۱۷۲. مريم جليلی / مسيحی / دو سال و نيم
۱۷۳. مسعود پدرام / اجتماع و تبانی / عضويت در ملی مذهبی / سه سال
۱۷۴. مسعود جمالی آشتيانی / تبليغ عليه نظام / يک سال
۱۷۵. مسعود صادقی / اجتماع و تبانی / تبليغ / هواداری از نهضت آزادی / شش سال
۱۷۶. مصطفی بادکوبه ايی / تبليغ عليه نظام / يکسال
۱۷۷. مصطفی دانشجو / درويش گنابادی / بلاتکليف
۱۷۸. مصطفی ريسمانباف / اجتماع و تبانی / يکسال
۱۷۹. مصطفی عبدی / درويش گنابادی / بلاتکليف
۱۸۰. مطهره بهرامی / سيمين / محاربه، ارتباط با مجاهدين خلق / ده سال
۱۸۱. نصور نقی‌پور / اجتماع و تبانی / تبليغ / فعال حقوق بشر / هفت سال
۱۸۲. منيژه نجم عراقی / وکيل، عضو کانون نويسندگان / يکسال
۱۸۳. منيژه نصرالهی / بهايی / سه سال و نيم
۱۸۴. مهدی تاجيک / اجتماع و تبانی / دو سال
۱۸۵. مهدی ساجدی فر * / جاسوسی / ندارد
۱۸۶. مهدی محققی * / عضويت در نهضت آزادی / تبليغ عليه نظام / دو سال
۱۸۷. مهرداد آهن خواه / اجتماع و تبانی / چهار سال
۱۸۸. مهرداد پناهی / جاسوسی / ندارد
۱۸۹. مهرداد سرجويی / جاسوسی / سه سال
۱۹۰. مهسا امر ابادی / روزنامه نگار / دو سال
۱۹۱. مهوش شهرياری / بهايی / ده سال
۱۹۲. ميترا زحمتی / مسيحيت / دو سال و نيم
۱۹۳. ميترا زحمتی / مسيحيت / دو سال و نيم
۱۹۴. ميترا عالی / اجتماع و تبانی / يک سال
۱۹۵. ميثم درويش حسينی / اجتماع و تبانی / دو سال
۱۹۶. نادر جانی * / اجتماع و تبانی / سه سال
۱۹۷. نازنين ديهمی / اخلال در نظم عمومی و اقدام عليه امنيت ملی / هشت ماه
۱۹۸. نسرين ستوده / وکيل دادگستری، فعال حقوق بشر / شش سال
۱۹۹. نسيم سلطان بيگی / فعال دانشجويی / دو سال
۲۰۰. نوشين خادم / بهايی / چهار سال
۲۰۱. هانيه صانع فرشی / توهين به مقدسات / هفت سال
۲۰۲. همايون روستايی خوشکبيجاری / جاسوسی / پنج سال
۲۰۳. وحيد اصغری * / افساد فی الارض / محاربه / اعدام
۲۰۴. وحيد علی قلی‌پور / تبليغ عليه نظام / يکسال
۲۰۵. ولی غلام‌نژاد / ارتباط با مجاهدين خلق / دو سال
۲۰۶. ياشار دارالشفا / اجتماع و تبانی / تبليغ / پنج سال
۲۰۷. يعقوب ملکی / جاسوسی / ده سال
زندانيان ستاره دار: زندانيانی که دارای کهولت سن و يا بيماری شديد می‌باشند.
توضيح: ليست فوق شامل زندانيان محبوس در بند ۳۵۰ و نسوان زندان اوين است و اسامی زندانيان بند ويژه روحانيت همچون آيت الله کاظمينی بروجردی در ليست فوق ذکر نشده است.