به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، فروردین ۱۹، ۱۳۹۲

هوتن دولتی از اعضای جبهه ملی ایران بازداشت شده است

مهندس هوتن دولتی از اعضای سازمان دانش آموختگان جبهه ملی ایران توسط نیروهای امنیتی در۲۶ اسفند ماه بازداشت شده است.
شایان توجه است که مهندس هوتن دولتی نفر اول منتخب سازمان دانش آموختگان برای حضور در پلنوم جبهه ملی و همچنین نماینده این سازمان در تشکیلات بوده است. 
به گزارش "روابط عمومی جبهه ملی ایران"، ظهر روز شنبه بیست وششم اسفندماه۹۱ ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به منزل آقای مهندس هوتن دولتی عضو سازمان دانش آموختگان جبهه ملی ایران مراجعه نموده و پس از بازرسی ازمنزل ایشان، آقای مهندس دولتی را بازداشت کرده و همراه کامپیوتر و وسایل شخصی ایشان، به زندان اوین منتقل میکنند و تااین تاریخ هیچگونه خبری از آزادی ایشان دردست نیست.
جبهه ملی ایران در اطلاعیه خود اینگونه بازداشت های غیر قانونی را محکوم نموده و خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی از جمله آزادی فوری آقای مهندس هوتن دولتی شده است.