به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، فروردین ۲۵، ۱۳۹۲

احمدی نژاد پرچم جمهوری اسلامی خود را به اسفندیار رحیم مشایی سپرد

انتقاد سردار بسیجی حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از تحویل پرچم به مشایی 
در قالب دور چهارم سفرهای استانی اجمدی نژاد به استان سمنان، به روایت عکس منتشر شده در خبرگزاری فارس و ایسنا احمدی نژاد و مشایی ضمن تکان دادن پرچم جمهوری اسلامی در دستان خود به احساسات حاضران پاسخ گفتند.
احمدی نژاد پس از آن پرچم خود را به اسفندیار رحیم مشایی سپرد. 

رئیس ستاد کل نیروهای اقدام تحویل پرچم و نماد ملی کشور از سوی احمدی‌نژاد به مشایی در سمنان را طبعاً غیرقابل توجیه و از جمله مصادیق بارز این امر دانست و همگان را به هوشیاری هر چه بیشتر در این مرحله حساس فراخواند.
به گزارش تسنیم، سردار بسیجی حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در جمع تعدادی از مسئولین نظامی پیرامون شرایط روز کشور اظهار داشت: همه مسئولین باید درک روشنی از اوضاع و شرایط رو به پیشرفت کشور عزیزمان ایران اسلامی داشته باشند و بر این اساس به عمق کینه و دشمنی سلطه گران و جریانات غیرهمسو با نظام برای اختلاف افکنی و مسأله سازی میان مسئولین و مردم واقف باشند و مراقبت کنند اقدامی انجام ندهند که سبب تنش در جامعه بشود.
وی انجام بازی تبلیغاتی اقدام تحویل پرچم و نماد ملی کشور از سوی  احمدی‌نژاد به مشایی در سمنان که در بعضی رسانه‌ها منتشر شده را طبعاً غیرقابل توجیه و از جمله مصادیق بارز این امر دانست و همگان را به هوشیاری هر چه بیشتر در این مرحله حساس فراخواند.