به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، فروردین ۱۸، ۱۳۹۲

بازداشت‌های غیرقانونی همچنان ادامه دارد


jebhe.jpg

ظهر روز شنبه بیست وششم اسفندماه ۹۱ ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به منزل آقای مهندس هوتن دولتی عضو سازمان دانش آموختگان جبهه ملی ایران مراجعه نموده وپس از بازرسی ازمنزل ایشان، آقای مهندس دولتی را بازداشت کرده وهمراه کامپیو‌تر و وسایل شخصی ایشان، به زندان اوین منتقل می‌کنند وتا این تاریخ هیچگونه خبری از آزادی ایشان دردست نیست.


جبهه ملی ایران اینگونه بازداشت‌های غیر قانونی را محکوم نموده وخواستار آزادی همه زندانیان سیاسی ازجمله آزادی فوری آقای مهندس هوتن دولتی می‌باشد.

تهران – ۱۷ / ۱ /۱۳۹
روابط عمومی جبهه ملی ایران