به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، شهریور ۳۰، ۱۳۹۲

انتقاد از اعدام در ملاء عام (ویدئو)

اعدام، کاری از گروه اختاپوس (شاهین نجفی، مجید کاظمی)


هرکسی حق حیات، آزادی و امنیت شخصی دارد

(ماده سوم، اعلامیه جهانی حقوق بشر)  انتقاد از اعدام در ملاء عام (ویدئو)
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران امروز یک نماهنگ جدید از ترانۀ “اعدام” را که توسط گروه اختاپوس با شرکت خوانندگان شناخته‌شده ایرانیشاهین نجفی و مجید کاظمی اجرا شده، و مستقیما انجام متداول احکام اعدام در ملاء عام توسط حکومت را به چالش می کشد منتشر کرد.
جمهوری اسلامی ایران بالاترین نرخ سرانۀ اعدام در جهان را داراست و سالانه بیش از هر کشور دیگری در جهان حکم اعدام اجرا می کند. ایران یکی از چند کشور محدودی است که احکام اعدام خود را در ملاء عام اجرا می کنند و توسط سازمان ملل متحد برای اعدام افرادی که به جرم‌هایی که مطابق استانداردهای بین المللی مستحق مرگ نیستند مورد شماتت قرار گرفته است.
در این ویدیو، با دوراندیشی صریح و کلماتی راسخ، شاهین نجفی و مجیدکاظمی بیرحمی اعدامهای دولتی در ایران را خطاب قرار می‌دهند. آنها از رنج افراد آسیب پذیری که با وجود اعتراض شدید گروههای حقوق بشری اعدام می‌شوند سخن می‌گویند. آنها از رنج بچه هایی که به صورت گسترده به عنوان نوعی تفریح به مراسم اعدام در انظار عمومی آورده می‌شوند و از تاثیر مخربی که این صحنه‌ها روی انسانیت در حال رشد آنها میگذارد سخن می گویند. آنها از مشکلات متعدد اجتماعی در ایران که هرگز توسط دولت به آنها اعتنایی نمیشود—فقر، بیکاری، و فساد—در حالی که مقامات حکومت به سیاست های هرچه خشونت آمیزتری در مورد اعدام متوسل میشوند، می خوانند. “اعدام” فراخوان سوزاننده ای برای رد سیاست های حکومت ایران در مورد مجازات اعدام است.