به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، مهر ۰۲، ۱۳۹۲

ابراز نگرانی اشتون از

 استرداد هفت عضو سازمان مجاهدین خلق به ایران

کاترین اشتون، مسئول امور سياست خارجی اتحاديه اروپا از احتمال استرداد هفت عضو سازمان مجاهدین خلق به ایران توسط عراق ابراز نگرانی کرده، و این در حالی است که نخست وزير عراق در اختيار داشتن این افراد را تکذيب کرده است. 
به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم اشتون در نامه‌ای که روز ۱۹ سپتامبر به آلخو ويدال کوادراس، نماينده اسپانيايی پارلمان اروپا نوشته،
درباره «خطر قابل توجهی» که هفت عضو سازمان مجاهدين خلق را در عراق تهديد می‌کند، هشدار داده است. 
در اين نامه که خبرگزاری فرانسه می‌گويد آن را مشاهده کرده است، تاکيد شده که احتمال بازگرداندن هفت عضو سازمان مجاهدين خلق به ايران وجود دارد و آنها بايد فورا آزاد شوند. 
خانم اشتون گفته است: «ما شواهدی داريم که اثبات می‌کند هفت نفر از اعضای کمپ اشرف، در نزديکی بغداد زندانی هستند و خطر قابل توجهی برای بازگرداندن آنها به ايران وجود دارد.»
مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا افزوده که نگرانی آقای ويدال کوادراس درباره سرنوشت اين افراد را با هوشيار زيباری، وزير امور خارجه عراق در ميان گذاشته و خواستار آزادی آنها شده است.
اين سخنان کاترين اشتون در شرايطی مطرح می‌شود که نوری المالکی، نخست وزير عراق، در اختيار داشتن هفت عضو سازمان مجاهدين خلق ايران توسط نيروهای عراقی را تکذيب کرده است. 
در بيانيه‌ای که ۲۹ شهريور در پايگاه خبری نخست وزير عراق منتشر شد، ادعای سازمان مجاهدين خلق ايران مبنی بر «گروگان‌گيری» هفت نفر از اعضای اين سازمان تکذيب و گفته شده که نيروهای عراقی در حمله اخير به پايگاه نظامی اشرف نقشی نداشته‌اند. 
آقای مالکی سازمان مجاهدين خلق را به «دروغ‌‌گويی» متهم کرده و گفته که نه تنها اين هفت عضو مفقود شده سازمان مجاهدين خلق در اختيار نيروهای عراقی نيستند، بلکه دولت عراق تاکنون «هيچ اقدامی» عليه اعضای اين سازمان نکرده است، چه در پايگاه اشرف و چه در پايگاه‌های ديگر. 
در جريان حمله روز ۱۰ شهريور به پايگاه نظامی اشرف، جايی که حدود ۱۰۰ تن از اعضای سازمان مجاهدين خلق حضور داشتند، ده‌ها تن کشته شدند.
سازمان مجاهدين خلق تعداد اين کشته‌ها را ۵۲ تن اعلام کرده و مدعی شده که نيروهای حکومت عراق چنين حمله‌ای را تدارک ديده‌ بودند.
سازمان مجاهدين خلق در عین حال می‌گويد که در همان روز، نيروهای عراقی هفت عضو اين سازمان را به گروگان گرفته‌اند و قصد دارند آنها را به حکومت ايران تحويل دهند.