به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، مهر ۰۵، ۱۳۹۲

«من دوست داشتم یک نام دیگری غیر از نام خودم داشته باشم»

سروش ایزدی 
گفت و گوی پرویز کاردان با سروش ایزدی 
سوسن مطلوبی نام واقعی خانم ایزدی است.
علاقمندانش او را با نام سروش ایزدی می شناسند. 
سوسن مطلوبی می گوید:
«من زمانی که رزیدنت بیمارستان‌های دولتی در تهران بودم، از طرف گلچین هفته‌ی رادیو که آقای امیرهوشنگ ابتهاج سرپرستی آن را بر عهده داشت، دعوت به‌کار شدم. ترانه‌ای ضبط کردیم و موقع پخش آن بود. من دوست داشتم یک نام دیگری غیر از نام خودم باشد. برای اینکه فکر می‌کردم اگر مردم بشنوند یک خانم دکتری می‌خواند، یک پیشداوری مثبت روی این جریان دارند و من دوست داشتم ببینم فقط صدایم چه تأثیری دارد روی مردم. برای همین دنبال پیدا کردن یک نام هنری برای خودم بودم که آقای ابتهاج کمکم کردند و پیشنهاد سروش ایزدی را دادند. من هم با کمال میل قبول کردم. اسم خیلی قشنگی‌ست.»