به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، اردیبهشت ۰۳، ۱۳۹۴

حجاب یواشکی جولی بیشاپ در ایران، چرا یواشکی؟

جولی بیشاپ وزیر امور خارجه استرالیا در ۲۹ فروردین ماه ۹۴، سفری به ایران داشت.
 این نخستین سفر دیپلماتیک یک مقام بلندپایه زن استرالیایی به ایران بعد از گذشت۱۲سال از آخرین سفر محسوب می‌شود.
جولی بیشاپ با نادرست خواندن انتقادها نسبت به پوشش و حجابش در تهران گفت: این نخستین سفرم به تهران پس از ۱۲ سال بود و نمی‌خواهم آخرین بار باشد.
جولی بیشاپ بدون حجاب در استرالیا 
بنابراین وقتی کسی از من می‌خواهد برای دیدار با رئیس جمهور روسری سر کنم، من این کار را انجام می‌دهم چرا که می‌خواهم باز هم به ایران بیایم.