به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، فروردین ۲۴، ۱۳۹۴

(تصاویر) مسن‌ترین مادر تهران

بانو هاجر دودله، مسن‌ترین مادر تهرانی ۱۰۷ سال سن دارد

بانو هاجر دودله، مسن‌ترین مادر تهرانی است که دیروز میزبان فاطمه آباد عضو شواری شهر و فاطمه گودرزی بازیگر سینما بود. این مادر مسن ساکن منطقه ۱۰ با ۱۰۷ سال سن همچنان سرحال و سرزنده است. دخترش راز طول عمر وی را شام نخوردن می داند. عکس های مجید عسگری پور عکاس مهر در این رابطه را می بینید.


(تصاویر) مسن‌ترین مادر تهران

(تصاویر) مسن‌ترین مادر تهران

(تصاویر) مسن‌ترین مادر تهران

(تصاویر) مسن‌ترین مادر تهران


(تصاویر) مسن‌ترین مادر تهران


(تصاویر) مسن‌ترین مادر تهران