به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، فروردین ۲۹، ۱۳۹۴

فراخوان گزارشگران: جان پناهجویان سیاسی در استرالیا در خطر است!

پناهجویان ایرانی در استرالیا قربانی
معاملات اقتصادی و معادلات سیاسی!    
جنایتی مهیب در جریان است  که در هیاهوی تفاهم و تبلیغات هسته ای پنج باضافه یک  گم شده است. سفر دو جانبه وزیر خارجه استرالیا جولیا بیشاب به ایران پس از تفاهم هسته ای در پیش است  و بزودی مقامات دولتی و اطلاعاتی رژیم حمهوری اسلامی نیز از نزدیک به اطلاعات مربوط به پناهجویان دسترسی خواهند داشت و چنانچه این پناهجویان به ایران بازگردانده شوند, قطعا شرایطی بس دشوار و پر مخاطره در انتظار آنان خواهد بود.   ادامه مطلب