به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، اردیبهشت ۰۴، ۱۳۹۴

لورتا لینچ، نخستین زن سیاهپوست، دادستان کل آمریکا

سنای آمریکا روز پنجشنبه صلاحیت لورتا لینچ، نامزد احراز پست دادستان کل کشور از سوی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا را تایید کرد.


خانم لینچ نخستین زن آمریکایی آفریقایی تباری است که پست دادستانی کل آمریکا را احراز می کند.
۱۰ سناتور ارشد جمهوریخواه با پیوستن به اقلیت دمکرات سنا، و پس از گذشت ۱۶۰ روز از گزینش وی توسط آقای اوباما، صلاحیت لورتا  لینچ را تایید کردند.