به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، اردیبهشت ۰۱، ۱۳۹۴

توافق لوزان، خامنه‌ای روسوفيل و جنگ روسيه - غرب، مجتبی واحدی

رفتار روسوفيلی خامنه‌ای بزرگترين خيانت به منافع ملی ايرانيان است. او به جای اصرار بر ولخرجی بی‌حاصل هسته‌ای می‌تواند به بهبود روابط با غرب بينديشد؛ روابطی که در آن طرفين به يکديگر نياز دارند و هر يک منافع قابل توجهی کسب خواهد کرد.
روز سيزدهم فروردين ماه جاری ، تفاهم اوليه جمهوری اسلامی با قدرت های جهانی بر سر مسئله هسته ای با سر وصدای فراوان اعلام شد. يک روز پس از آن ، محمد امامی کاشانی در خطبه های نماز تهران جمعه اظهار داشت: "عامل موفقيت در مذاکرات هسته‌ای ، رهبری‌های داهيانه حضرت آيت‌الله خامنه‌ای رهبر فرزانه انقلاب است. انصافاً تيم مذاکره‌کننده هسته‌ای تيمی متين، با حکمت و با متانت است، تيم مذاکره‌ کننده هسته‌ای همان‌طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند نرمش قهرمانانه و تلاش شبانه‌روزی و خستگی‌ناپذير داشتند".
سخنان امام جمعه موقت تهران نخستين نشانه رضايت رهبر از نتيجه مذاکرات لوزان بود. ستاد مرکزی ائمه جمعه به رياست سيد رضا تقوی که در دفتر رهبر مستقر است تنها چند ساعت قبل از اقامه نماز جمعه هر هفته سر فصل موضوعاتی که بايد توسط ائمه جمعه بيان شود را کتباً به آنان ابلاغ می نمايد.
درنخستين روز بعد از اعلام توافق لوزان ، اظهارات اغلب ائمه جمعه در سراسرکشور حاوی حمايت از نتايج مذاکرات بود. حتی ائمه جمعه تند خو همچنان احمد علم الهدی از دستاورد مذاکرات تقدير و تنها نگرانی خود را عهد شکنی امريکايی ها اعلام کردند. در واقع به توصيه يکی از واحدهای وابسته به دفتر رهبر، دهها امام جمعه در سراسر کشور از موفقيت تيم مذاکرات هسته ای ابراز رضايت کردند و آن موفقيت را مرهون رهنمودهای رهبر بر شمردند.
دو روز بعد از اظهار شادمانی ائمه جمعه که قطعاً با هماهنگی بيت رهبربيان شده بود وابسته ترين گماشته ولی فقيه يعنی حسن فيروز آبادی پيام تبريکی خطاب به سيد علی خامنه ای صادر کرد. فيروز آبادی که نتيجه مذاکرات را موجب سربلندی ملت ايران می دانست در بخشی ازپيام تبريک خود آورده بود : "در سايه هدايت‌های آن رهبر فرزانه و همت دولت خدمتگزار جناب آقای دکتر روحانی و تيم مذاکره کننده هسته‌ای بويژه ظريف وزير امور خارجه گام ديگری در جهت احقاق حقوق مسلم نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران در مذاکرات مربوط به انرژی صلح‌آميز هسته‌ای برداشته شده است..".
در ششمين روز بعد از اعلام توافق لوزان ودر حالی که تبريک گويی های مستقيم و غير مستقيم به خامنه ای هيچگونه واکنش منفی ازسوی او به دنبال نداشت فرمانده کل سپاه پاسداران نيز به قافله تجليل کنندگان از روند مذاکرات هسته ای پيوست : " به فضل الهی فرزندان انقلابی ايران اسلامی در نبرد ديپلماتيک خود تا به امروز توانسته‌اند از حقوق ملت ايران به شايستگی دفاع کنند و ملت ايران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از تلاش‌های صادقانه و مجاهدت‌های سياسی اين عزيزان و ايستادگی روی خطوط قرمز تعيين شده، قدردانی می‌کنند".
اما بازهم نشانه ای از مخالفت يا نارضايتی خامنه ای مشاهده نگرديد. او نه ازپيام دهندگان و مذاکره کنندگان هسته ای تقدير کرد نه آنان را مورد عتاب و خطاب قرار داد. يک هفته پس از رد و بدل شدن تبريک ها و تکريم های متملقانه نسبت به نقش خامنه ای در موفقيت مذاکرات هسته ای ، رهبر جمهوری اسلامی در ديدار با مداحان حکومتی ، زبان گشود و اعلام کرد در لوزان هيچ اتفاقی نيفتاده و تبريک ها به او بی معنی است.
اين اظهارات موجب تعجب همه کسانی گرديد که از مناسبات ميان خامنه ای و گماشتگان او در نهادهای نظامی و تريبون های نماز جمعه با خبر هستند. اما دوران اين تعجب بسيار کوتاه بود.
سه روز بعد از سخنرانی خامنه ای و اظهارات مخرب او نسبت به توافق لوزان، علی شمخانی به روسيه رفت و در پايان سفر او اعلام شد که پوتين ممنوعيت تحويل موشک های اس - ۳۰۰ به ايران را لغو کرده است.
ترديدی نيست که دستور پوتين برای رفع ممنوعيت ارسال موشک ها به ايران بر روند مذاکرات هسته ای تأثير منفی خواهد گذارد واين موضوعی نيست که از چشم خامنه ای و اربابان روس او پنهان باشد. پس می توان حدس زد واکنش تأخيری خامنه ای به نتايج نشست لوزان ناشی از انتظار او برای تصميم گيری پوتين و ابلاغ تصميم به جمهوری اسلامی بوده است.

اما هدف روسيه از تلاش برای تخريب مذاکرات هسته ای چيست؟

بسياری از ايرانيان قبلاً پاسخ قانع کننده ای برای اين پرسش يافته اند. در سالهای گذشته و در غياب محصولات و فن آوری های پيشرفته غربی ، از يکسو ميلياردها دلار از اموال ايرانيان به جيب روسها واريز شده و از سوی ديگر بسياری از صنايع ايران برای سالهای طولانی به روسيه وابسته شده است. رفع تحريم ها به معنای دسترسی تجارو صنعت گران ايرانی به بازار تجاری و صنعتی پيشرفته تر و کاهش چشمگير نقش روسيه در تجارت و صنعت ايران خواهد بود. اما در حال حاضر روسيه نگرانی بزرگ تری دارد. نياز اروپا به گاز صادراتی روسيه ، قدرت ويژه ای برای روسيه در چانه زنی ها با غرب ايجاد کرده است که ارزش آن برای روسيه دهها برابر بيشتر از منافع مالی ناشی از صادرات گاز به اروپاست.عادی سازی روابط ايران با غرب ، امکان سرمايه گذاری غربی ها برای احداث خط لوله انتقال گاز ايران به اروپا را فراهم می کند و اين يعنی کاهش قدرت باجگيری روسها از غرب.
در سر ديگر ماجرا، سرمايه گذاری غربی ها و يا ايرانی ها برای احداث خط انتقال گاز به اروپا، درآمد قابل توجهی برای کشورمان خواهد داشت و از نرخ بيکاری در داخل کشور خواهد کاست. البته اين تنها زمينه ای نيست که عادی سازی روابط ايران با غرب ، موجب نگرانی روسيه می شود. سرمايه گذاری در حوزه های انرژی خزر هم تا کنون به دليل عدم دسترسی ايران به جديد ترين و به صرفه ترين فن آوری ها به تأخير افتاده است.
روابط خصمانه با غرب ، روسيه را به تأمين کننده انحصاری نيروگاه هسته ای برای ايران تبديل کرده و سران روسيه نيز از اين انحصار نهايت سوء استفاده مالی و سياسی را به عمل آورده اند. البته گرانفروشی و وابسته کردن بازار و صنعت ايران به تکنولوژی های عقب افتاده روسی ، تنها مصيبتی نيست که انحصار روسی بر اقتصاد ايران تحميل کرده و می کند. تاخيرهای مکرر و غير موجه در راه اندازی نيروگاه بوشهر و نيز خوش رقصی های سران کرملين برای دوستان اسرائيلی خود بر سر تحويل سامانه موشکی اس- سيصد ، نشان داده که روسها هيچگاه شريک قابل اعتمادی نبوده اند.
در چنين شرايطی رفتار روسوفيلی خامنه ای بزرگترين خيانت به منافع ملی ايرانيان است. او به جای اصرار بر ولخرجی بی حاصل هسته ای می تواند به بهبود روابط با غرب بينديشد؛ روابطی که در آن طرفين به يکديگر نياز دارند و هر يک منافع قابل توجهی کسب خواهد کرد. اما رهبر خيانت پيشه جمهوری اسلامی ظاهراً اين بار نيز تامين منافع روس ها در چالش با غرب را به تحصيل امنيت و ثروت برای ايرانيان که اسير حکومت او هستند ترجيح می دهد. تاريخ ايران گواهی می دهد خسارتی که "روسوفيل"ها به کشورمان وارد کرده اند و ضرباتی که حکومت های مختلف در روسيه به منافع ايران تحميل نموده اند دهها بار زيان بارتر از ضررهايی بوده که از سوی رقبای غربی آنها بر ايران وارد شده است. در موضوع اخير هم با اطمينان می توان گفت پس از بازی با کارت ايران و گرفتن باج مورد نظر خود از غربی ها بار ديگر دست نشانده خود در ايران را تنها خواهند گذاشت.
گویا نیوز