به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، فروردین ۲۹، ۱۳۹۴

بیانیه ی نهضت مقاومت ملی ایران به مناسبت بیست و نهم فروردین، سالروز قتل دکتر عبدالرحمن برومند

یاد دکتر عبدالرحمن برومند رئیس هیئت اجرائی نهضت مقاومت ملی ایران را گرامی بداریم.
نهضت مقاومت ملی ايران
بنیانگذار دکتر شاپور بختیار
National Movement of the Iranian Resistance
NAMIR
Founded by Chapour Bachtiar

یاد دکتر عبدالرحمن برومند
رئیس هیئت اجرائی نهضت مقاومت ملی ایران
و قربانی جنایات جمهوری اسلامی
را گرامی بداریم

"... جبهه ملی یک جبهه ملی ضد دینی نبود. یک جبهه ای بود که هم آدم مذهبی توی آن بود و هم آدم غیرمذهبی ... و اصلا در سازمان جبهه ملی چیزی بنام مذهب مطرح نبود. چون ما یهودی عضو جبهه ملی داشتیم، ارمنی جزو جبهه ملی داشتیم، انحصار نداشت به یک دین معینی، زردشتی داشتیم، جبهه ملی ایران بود. این چیزی که آقای خمینی اینجا در پاریس به من گفت شما چرا اسم آن را نمی گذارید جبهه ملی اسلامی؟ گفتم این یک حشو قبیح است. برای اینکه ما اولاً مملکت ایران مردم آن مسلمان هستند، ما هم مثل بقیه مردم مسلمان هستیم. گذشته از آن ایران غیر مسلمان هم دارد، و آنها هم صاحب این مملکت هستند و حق دارند در سرنوشت این مملکت دخالت کنند."
دکتر عبدالرحمن برومند، طرح تاریخ شفاهی ایران،
به اهتمام دکتر حبیب لاجوردی   

همه ساله، روزی نمی گذرد که برگی دیگر به طومار ننگین کارنامه ی جمهوری اسلامی افزوده نشود؛ طوماری که از جنایات دست اندکاران این نظام روبزوال و پلید سیاه شده است.
یکی از این روزها پنجشنبه، بیست و نهم فروردین ۱۳۷۰ است که در آن دکتر عبدالرحمن برومند به فرمان رهبر دستگاه ولایت مطلقه ی فقیه و همدستان دون فطرت او به قتل رسید.
نهضت مقاومت ملی ایران این روز را با زنده نگاهداشتن یاد قربانیان ستم ها و جنایات جمهوری اسلامی و بزرگداشت خاطره ی کسانی که با نظام توتالیتر حاکم مبارزه می کنند و همه ی مخالفان آن که برای آزادی و استقلال  ایران جان باخته اند، می گذراند.
نباید تعجب داشت که دارنده و حامل آنچنان تفکری که در بالا ذکر آن رفت آماج کینه و انتقام کسانی قرار گیرد که با استعمال حربه ی رعب و وحشت علیه مردم  نظام ولایت فقیه را پایه ریزی کردند و سی و شش سال است با ادامه ی همان روشها و گسترش محیط ترس و خوف در سطح جامعه ملت را زیر یوغ خود قرار داده و تنها و تنها شایسته ی همان به حساب می آورند.
تفاوت میان اندیشه های سیاسی دکتر عبدالرحمن برومند، یار دیرینه ی شاپور بختیار و پیرو صدیق مصدق با نظریات عوامانه و عوامفریبانه ی امثال سید علی خامنه ای، شاگرد خلف روح الله خمینی در قیاس زیرین روشن می شود.
سید علی خامنه ای نظر خود در باره ی ولایت فقیه و حکومت مبتنی بر آن را اینگونه بیان می کند:
"مراد از ولایتِ مطلقه ی فقیهِ جامع الشرایط این است که دین حنیف اسلام که آخرین دین آسمانی است و تا روز قیامت استمرار دارد دین حکومت و اداره امور جامعه است، لذا همۀ طبقات جامعه اسلامی ناگزیر از داشتن ولی امر و حاکم و رهبر هستند تا امت اسلامی را از شرّ دشمنان اسلام و مسلمین حفظ نماید، و از نظام جامعه اسلامی پاسداری نموده و عدالت را در آن برقرار و از ظلم و تعدّی قوی بر ضعیف جلوگیری نماید، و وسائل پیشرفت و شکوفایی فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را تأمین کند. این کار در مرحلۀ اجرا ممکن است با مطامع و منافع و آزادی بعضی از اشخاص منافات داشته باشد، حاکم مسلمانان پس از این که وظیفه خطیر رهبری را طبق موازین شرعی به عهده گرفت، باید در هر مورد که لازم بداند تصمیمات مقتضی بر اساس فقه اسلامی اتخاذ کند و دستورات لازم را صادر نماید. تصمیمات و اختیارات ولی فقیه در مواردی که مربوط به مصالح عمومی اسلام و مسلمین است، در صورت تعارض با اراده و اختیار آحاد مردم، بر اختیارات و تصمیمات آحاد امّت مقدّم و حاکم است، و این توضیح مختصری در بارۀ ولایت مطلقه است."
فتاوای علی خامنه ای، سایت خامنه ای

نهضت مقاومت ملی ایران در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۳۵۹ در همان خانه ای که برومند در اختیار دکتر شاپور بختیار گذاشته بود، بنیاد نهاده شد و دکتر برومند در آن خصوص، آرمان سیاسی اش را بدین شرح بیان کرده است:
" حاکمیت ملی و استقرار آن در مملکت هدف نهضت مقاومت ملی ایران است. مفهوم حاکمیت ملی این است که مردم در داخل کشور از آزادی و دموکراسی بهره مند باشند و در صحنه ی بین المللی از استقلال. منظور از دموکراسی حکومت اکثریت است با رعایت کلیه ی حقوق سیاسی و اجتماعی اقلیت به نحوی که اقلیت مجال و امکان اکثریت شدن را داشته باشد. این هدف جدیدی نیست. هدف میهن پرستان و آزادیخواهان مملکت قبل از جنبش مشروطیت نیز همین بود."

آری، تلاش خستگی ناپذیر عبدالرحمن برومند برای پایان دادن به اوضاعی که پیامدش رهبری آقای خامنه ای و سنگواره های حزن انگیزی چون او بود، وی را در صف مقدم کسانی قرار داد که مانعی جدی برای بقای نظام ضد انسانی و شوم مبتنی بر ولایت فقیه در ایران بشمار می آمدند.

کلام این روز گرامی داشت را با ذکر چند جمله از سخنان دکتر شاپور بختیار در مراسم یادبود عبدالرحمن برومند، ۷ اردیبهشت ۱۳۷۰، بپایان میرسانیم:
"تردیدی نیست که برومند فدای افکار و معتقدات خود شد. من او را از چهل سال پیش که آغاز آشنایی ما بود، تا ساعتی پیش از مرگش، در ایمان و اعتقادش به دموکراسی و حاکمیت ملی ثابت  قدم دیدم. برومند درس ازخودگذشتگی و ایثار و پایداری به همه ی کسانی داد که به خاطر ایده آلی مبارزه می کنند."

ایران هرگز نخواهد مرد

نهضت مقاومت ملی ایران

شنبه، ۲۹ فروردینماه ۱۳۹۴
برابر ۱۸ آوریل ۲۰۱۵