به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، اردیبهشت ۰۹، ۱۳۹۴

عکس روز:

اهتزاز پرچم آمریکا مقابل هتل همای شیراز

نظر یک بیننده: که چی ؟...حالا خوشحال باشیم ، تعجب کنیم ...ویا بریم طبق عادت پرچمشون رو آتیش بزنیم!