به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، فروردین ۲۴، ۱۳۹۴

طنز و کاریکاتور مذاکرات هسته ای وزیران امور خارجه ایران و آمریکا / ظریف ۱۰۰سال بعد


میرزا "محمد جواد خان ظریف الممالک
چه امتیازاتی از دست داد؟؟؟   (۲٫۵ نمره
چه امتیازاتی گرفت؟؟؟          ( ۰٫۵ نمره)