به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، اردیبهشت ۰۴، ۱۳۹۴

سعید جلیلی در جمع دانشجویان دانشگاه خلیج فارس بوشهر مطرح کرد:

برای شناخت آمریکای امروز دو سند را بخوانید، فکت شیت لوزان و سند استراتژی امنیت ملی آمریکا در سال ۲۰۱۵ /
 ۴ اصل مهم کاخ سفید برای حفظ سلطه برجهان

 دکتر سعید جلیلی نماینده رهبر در شورای عالی امنیت ملی در جریان سفر به بوشهر در جمع دانشجویان دانشگاه خلیج فارس این شهرستان به سخنرانی پرداخت.
وی در سخنان خود دلایل عدم رابطه سیاسی میان ایران و آمریکا را تبیین کرد.
سعید جلیلی سخنان خود را با طرح سوالاتی پیرامون سیاست خارجی و ریشه یابی چرایی عدم رابطه سیاسی میان ایران و آمریکا  آغاز کرد و گفت:
هر سیاست خارجی به مثابه یک پارادایم است که در آن اصول و اهداف و ارزش هایی مطرح و منافع و حقوقی تعریف می شود که نقاط و فرصت های تعامل یا تقابل را شکل می دهد.
وی با تاکید بر اینکه مشترکات در منافع و حقوق بین کشورها، زمینه همکاری و فرصت است، به طرح سوالی مهم درباره نوع نگاه ایران به آمریکا پرداخت و گفت:
سوال این است که چرا ما نسبت به ایالات متحده آمریکا یک نگاه و رویکرد ویژه داریم؟
و البته او هم نسبت به ما نگاه و رویکرد ویژه ای دارد؟
عضو شورای راهبردی روابط خارجی قبل از پاسخ به سوال اساسی فوق، درخواست مهمی را از عموم مردم ایران مطرح کرد: برای اینکه آمریکای امروز را خوب بشناسید، دو متن را مورد مطالعه قرار دهید؛ اول، متن فکت شیت آمریکا از توافق لوزان را بخوانید؛ دوم، سند استراتژی امنیت ملی آمریکا در سال ۲۰۱۵ را با دقت بررسی نمایید.
در ادامه، سعید جلیلی به تشریح سند استراتژی امنیت ملی آمریکا در سال ۲۰۱۵ پرداخت و به ۴ اصلی که به عنوان راهبرد آمریکا در سال جاری میلادی مورد توجه قرار گرفته، اشاره کرد.
وی در تشریح اصل نخست، اظهار داشت: یکی از اصولی که در سیاست خارجی ایالات متحده آمده، تاکید بر این نکته است که رهبری قوی و مستمر آمریکا در جهان ضروری است و آنچه ما را متحد می کند، اجماع ملی بر این است که رهبری آمریکا بر جهان اجتناب ناپذیر است. رهبری آمریکا بر جهان همیشگی است و این رهبری برپایه منافع ملی ایالات متحده بنا نهاده شده است. هیچ جایگزینی برای رهبری آمریکا وجود ندارد و رهبری آمریکا در قرن جدید، مانند قرن گذشته، همچنان ضروری و اجتناب ناپذیر است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام سوال خود را مجددا مطرح کرد که “چرا ما نسبت به آمریکا موضعگیری ویژه ای داریم؟” و سپس اظهار داشت: 
اینکه برخی می گویند سیاست خارجی جای آرمان و ایدئولوژی و ارزش ها نیست، جای تعجب دارد، چرا که این موضوع از مباحث مفروض حتی در کشور آمریکاست.
دکتر جلیلی سپس به جمله ای از “استوارت میل” سیاستمدار انگلیسی اشاره کرد و افزود: او می گوید انسانی که ارزشی ندارد که بخواهد برایش بجنگد، چنین انسانی موجودی نگون بخت است. براساس گفته این نویسنده غربی، اینکه کسانی آرمان و ارزش را مطلقا در سیاست خارجی نفی کنند، بر یک مبنای غیرواقعی سخن گفته اند.
وی در ادامه بررسی سند استراتژی امنیت ملی آمریکا در سال جاری میلادی به اصل دوم اشاره کرد و تصریح نمود: اصل دوم این است که برای تهدیداتی که علیه منافع آمریکا باشد، یکجانبه عمل خواهیم کرد. ما با همه ابزارهای قدرت آمریکا پیش خواهیم رفت و وقتی از همه امتیازات راهبردی خود استفاده کنیم، تاثیر و نفوذ ما بیشتر خواهد شد. ما از همه امتیازات علمی و فنآوری خود برای تثبیت رهبری آمریکا استفاده می نماییم. ما در مناطق مختلف جهان اجازه نمی دهیم که راهبردهای منطقه ای ما را تهدید کنند و منافع و اهداف ما را مخدوش نمایند.
دکتر جلیلی تاکید کرد که این حرفها برای قرون وسطی نیست، حرفهای سال ۲۰۱۵ میلادی است.
سعید جلیلی افزود: امروز کسانی که چنین ادعاهای زورگویانه ای دارند، با وقاحت و تزویر مدعی دموکراسی و صلح و خلع سلاح هسته ای می شوند. آمریکا با زور و تزویر می خواهد رهبری خود را بر جهان تثبیت کند. 
وی سپس به اصل سوم در استراتژی امنیت ملی آمریکا در سال ۲۰۱۵ پرداخت و گفت: طبق این اصل، این ساختار و نظم بین المللی که ایجاد شده است، باید با رهبری مدام آمریکا به راه خود ادامه دهد؛ این سیستم در ۷۰ سال گذشته در اختیار ما بوده است.
عضو شورای راهبردی روابط خارجی تصریح کرد: هزینه که جمهوری اسلامی در موضوع هسته ای می دهد، مهمترین نتیجه آن دفاع از توسعه، علم و پیشرفت است.
جلیلی در ادامه به چهارمین اصل در سند استراتژی امنیت ملی آمریکا مربوط به سال جاری میلادی اشاره کرد و افزود: در این اصل گفته شده که حفظ توانمندی رهبری ما همچنان بازتابی از منافع و ارزش های ماست. آمریکا برای رهبری موثر در جهان در حال تغییر، باید براساس ارزش های خود زندگی کند؛ براساس این ارزش ها تغییرات در جهان را شکل دهد. آمریکا با ارزش های خود می خواهد جهان را رهبری کند.
عضو شورای راهبردی روابط خارجی با بیان اینکه از اعتمادسازی آمریکا و ژاپن ۷۰ سال گذشته اما هنوز نتیجه ای برای ژاپن در پی نداشته است، گفت: استکبار خودش را در موضع رهبری جهان قرار می دهد و می خواهد از زور و تزویر برای تثبیت و استمرار رهبری خود استفاده کند. در چنین شرایطی، ملت ایران با پیروزی انقلاب اسلامی و با مقاومت و پیشرفت های مستمر، سلطه آمریکا را به چالش کشیده است.
عضو ارشد تیم مذاکره کننده سابق کشورمان  با طرح این سوال که “چرا فردو باید تعطیل شود؟” اظهار داشت: فردو یکی از تاسیسات کاملا قانونی زیر نظر آژانس است. آنها می گویند فردو باید تعطیل شود چون زیر کوه است و ما با بمباران نمی توانیم آن را نابود کنیم.
خبرگزاری های داخلی