به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، فروردین ۲۴، ۱۳۹۴

پاپ کشتار ارامنه را «نسل کشی» خواند

پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان روز یکشنبه، در صد مین سالگرد کشتار ارامنه، گفت این  واقعه «اولین نسل کشی در قرن بیستم» است.

پاپ از جامعه بین المللی خواستار شناسایی کشتار ارامنه به عنوان نسل کشی شد. اظهارات پاپ واکنش خشمگین ترکیه را در پی داشته است.
پاپ فرانسیس برای اولین بار در این سمت، از عبارت «نسل کشی» برای کشتار ارامنه در امپراطوری عثمانی استفاده کرد و معتقد است که کشتار ارامنه و جنگ های جهانی اول و دوم، سه فاجعه عظیم در قرن بیستم بوده است.
پاپ فرانسیس گفت: «بشریت در قرن گذشته، سه مصیبت بزرگ و بی سابقه را تجربه کرد. اولین فاجعه که به نظر بسیاری نخستین نسل کشی در قرن بیستم است، ارمنی ها یا اولین ملت مسیحی را هدف قرار گرفت.»
دولت ترکیه همواره گفته آواره شدن و کشته شدن تقریبا ۱.۵ میلیون ارمنی ساکن سرزمین های امپراطوری عثمانی، نه به دلیل نسل کشی، بلکه به خاطر گسترش جنگ جهانی اول و ناآرامی های ناشی از آن بوده است.
اما رهبر کاتولیک های جهان معتقد است انکار واقعیت این حادثه تلخ باعث محو خاطره آن نمی شود. پاپ گفت: «گرامی داشتن یاد قربانیان، لازم و در واقع یک وظیفه است، زیرا کمرنگ شدن خاطره به معنی این است که شیطان اجازه می دهد زخم ها همچنان چرکین بمانند. پنهان کردن یا مخفی کردن شرارت مانند این است که یک زخم را پانسمان نکنیم و بگذاریم همچنان خونریزی کند.» 
پس از سخنرانی پاپ، ترکیه سفیر واتیکان را احضار کرد.
سفیر ترکیه در واتیکان نیز پس از آن که گمان می رود متوجه شد پاپ در سخنرانی خود از «نسل کشی» برای کشتار ارامنه استفاده خواهد کرد، یک سخنرانی از قبل برنامه ریزی شده خود را لغو کرد.