به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، فروردین ۳۱، ۱۳۹۴

چهل سال بعد: در تپه های اوین چه گذشت

چهل سال پیش در چنین روزی، ۹ زندانی سیاسی در تپه های اوین کشته شدند.

مقامات امنیتی وقت، اعلام کردند که این زندانیان در حال فرار کشته شده اند، اما مخالفان شاه می گویند این ۹ نفر با طراحی قبلی و برای انتقام گیری از ترورهای سازمان چریک های فدایی خلق و سازمان مجاهدین خلق ایران به قتل رسیدند.
گزارشی در باره جزییات این رویداد از جمشید برزگر.