به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، فروردین ۲۸، ۱۳۹۴

جشنـواره گلهای لالـه در هلنـد / آثار ون کوک در باغ کوکن هُف

هلند به سرزمین لاله ها مشهور است. اوج بروز و ظهور لاله ها در هلند به ماه های آوریل و می برمی گردد.
در این دو ماه است که با برپایی جشنواره هایی که هر سال برگذار میشود لاله ها نام هلند را دوباره زنده می کنند.
علاوه بر این جهانگردان بسیاری را از کشورهای مختلف به سمت هلند می کشاند و این امر منافع بسیاری را برای اقتصاد هلند در بر دارد.
KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی
KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی
KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی
KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی
KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی
KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی
KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی
KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی
KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی
KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی
KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی
KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی
KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی
KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی
KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی
KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی
KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی
KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی
KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی
KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی
KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی
KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی
KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی
KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی
KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی
KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی
KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی
KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی
KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی
KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی
KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی
KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی
KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی
KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی
KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

 کوکن هف (Keukenhof garden)  کوکن هف با ۳۲ هکتار وسعت، معروف ترين و بزرگترين باغ گل دنيا است و ساير باغ ها به عنوان مكمل، در كنار آن فعال هستند.

دیدنی ترین و نایاب ترین گل های هلند در این باغ پرورش می یابد. هشت هفته در سال درب این باغ به روی توریست ها باز است. لاله های رنگارنگ، واژگون، سنبل و نرگس  که در کنار هم طیفی از زیباترین رنگها را بوجود آورده است.
امسال آثاری از ون کوک، نقاش نامی هلند درباغ کوکن هف  دیده می شود. 

 این باغ قدمتی ۴۰۰ ساله دارد. در هر قسمتی از باغ گلهای متنوع در رنگهای مختلف با طرح و نقش خاصی کنار هم قرار گرفته اند. درختان، شکوفه های گیلاس و سیب که در بخش دیگری از باغ است، بینظیر و چشم نواز است.
این درختان در کنار  حوض آب و جویبار ها طراوت خاصی را به این مجموعه بزرگ  داده اند.  طاق هایی از شمشادها  در بخش دیگری از باغ، و حتی شمشادهایی که به صورت مار طراحی شده اند و در گوشه ای دیگر آسیاب بادی بزرگی که رو به باغ است، هر ساله توریستهای زیادی را از سراسر دنیا  به خود جذب میکند.