به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، آبان ۰۱، ۱۳۹۴

لنین، ظریف و تقلید

کاریکاتور از خودنویس
تماشاخانه