به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، آبان ۰۳، ۱۳۹۴

واژه گزینی ۳ ، شاهین سپنتا

  یادداشتهایی در واژه گزینی زبان فارسی (۳)  
 دکتر شاهین سپنتا 
 دفترچه، به جایBooklet 
برخی از واژه های بیگانه که این روزها آرام آرام جای خود را در زبان فارسی باز می کنند، واژه های پهنه نشر هستند. واژه هایی همچون "پمفلت"، "تراکت" یا "پوستر" که در هر کوی و برزن به گوش می رسند اما هنوز جایگزینی فارسی برای آنها ساخته نشده است.
این نگارنده با نگاهی به دیگر واژگان پهنه نشر که نزدیکی معنایی به یکدیگر دارند، در تلاش است که برابر نهاد هم ارزی برای واژگان پمفلت، تراکت ، لیفلت، پوستر، Chapbook پیشنهاد کند.

در زیر، واژه های پیشنهادی و فرانمون کوتاهی درباره هر واژه به فارسی و انگلیسی را خواهید خواند:
  دفترچه، به جایBooklet 
Bookleta small book consisting of a few sheets, typically with paper covers
یک کتاب کوچک چند برگی، به طور معمول با جلد کاغذی.
پیشنهاد دفترک، به جای پمفلت
Pamphlet : A pamphlet is an unbound booklet (that is, without a hard cover or binding). It may consist of a single sheet of paper that is printed on both sides and folded in half, in thirds
پمفلت یک جزوه کوچک بدون جلد سخت یا شیرازه است که ممکن است یک تک برگ باشد که هر دو روی آن چاپ شده باشد و از میانه یا یک سوم یا یک چهارم روی هم تا شده باشد.

پیشنهاد نامک، به جای   Chapbook
Chapbook: a small pamphlet containing tales, ballads, or tracts, sold by peddlers
پمفلت کوچک دربرگیرنده داستان، ترانه، یا قطعه، که توسط دستفروشان فروخته می شود.

دفترچه راهنما / برگه راهنما، به جای بروشور
Brochure:  a small book or magazine containing pictures and information about a product or service
 یک کتاب کوچک یا مجله دربرگیرنده تصاویر و آگاهی هایی درباره یک فراورده یا خدمات

پی نوشت: فرهنگستان پیشتر "کالانما" و "کارنما" را به جای "کاتالوگ" برگزیده است.
برخی به اشتباه کاتالوگ و بروشور را یکی می دانند در حالی که کاتالوگ با نگاره های چشم نواز  و چاپ رنگی خوب، بیشتر به جنبه بازرگانی، بازاریابی و بازار پسندی می پردازد.
 اما "بروشور" بیشتر به ریزه کاری های فنی و شیوه کار یک کالا می پردازد و برای راهنمای مشتری هنگام به کارگیری درست کالا به کار می رود و بیشتر یک برگه یا دفترچه راهنمای تک رنگ به یک یا چند زبان است که دارای یک یا چند " نگاره وار"  (طرح شماتیک) از کالاست.
بر این پایه، "کالانما" واژه خوبی به جای کاتالوگ هست اما "کارنما" برابرنهاده درستی برای کاتالوگ نیست.

پیشنهاد برگچه، به جای لیفلت
Leafleta printed sheet of paper, sometimes folded, containing information or advertising
یک برگ کاغذ چاپ شده  گاهی تاخورده، دربرگیرنده دانستنی ها و یا آگهی های بازرگانی و بیشتر رایگان پخش می شود.

نمابرگ، به جای پوستر
Poster: a large printed picture used for decoration. Typically posters include both textual and graphic elements, although a poster may be either wholly graphical or wholly text. Posters are designed to be both eye-catching and informative. Posters may be used for many purposes
یک نگاره بزرگ چاپ شده که برای نماپردازی استفاده می شود. پوسترها معمولا دارای عناصر گرافیکی و متنی یا یکی از این دو هستند. پوسترها به گونه ای طراحی می شوند که چشم نواز و آموزنده باشند و برای مقاصد گوناگونی به کار می روند.
 پیشنهاد آگهبرگ، به جای تراکت
Tract: is a form of paper advertisement intended for wide distribution and typically posted or distributed in a public place or through the mail
 تراکت ( فرانسوی Tract) = (فلایر انگلیسی (Flyer نوعی تبلیغات کاغذی است که به ‌قصدِ توزیع گسترده چاپ و در فضاهای عمومی بین مردم پخش می‌شود. تراکت‌ها گاهی روی در و دیوارها چسبانده می‌شوند و گاهی هم مستقیماً به درِ خانه‌های مردم پست می‌شوند.

واژه گزینی ۱ 
واژه گزینی ۲