به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، مهر ۲۲، ۱۳۹۴

شورای نگهبان طرح اجرای برجام را تایید کرد


شورای نگهبان در جلسه روز چهارشنبه خود « طرح اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» را تایید کرد.
به گزارش ایسنا،  طرح اجرای برجام در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی پیش از آنکه به انبوه پیشنهادهای نمایندگان برسدٰ با 161 رای از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت.

براساس ماده واحده این طرح و درصورت تصویب نهایی آن، دولت در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی در صورتی می تواند به شکل داوطلبانه برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را اجرا کند.