به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، مهر ۲۳، ۱۳۹۴

یادداشت شماره ۴۹۱

فرجامین پرده‌ی نمایش برجام (برنامه جامع اقدام مشترک)
برای اسارت و به بندکشیدن ملت و مردم ایران

تصویب شتاب‌زده‌ی «‌ترکمان‌چای هسته‌ای » از سوی شورای نگهبان ، هم‌راه با نامه‌ی رییس سازمان انرژی هسته‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی ، اندک تردید دیده‌بانان گفت‌وگوهای هسته‌ای با 1 + 5 را برکنار کرد و نشان داد که چارچوب قرارداد وین ( برجام  = برنامه جامع اقدام مشترک برای اسارت و به بندکشیدن ملت و مردم ایران ) پیش از سرکارآوردن دولت یازدهم در خردادماه 1392 مورد پذیرش مقام های جمهوری اسلامی قرار گرفته بود و دولت یازدهم موظف به « ‌حسن‌اجرای » قرارومدارهای گذارده شده ، هم‌راه با شعبده‌بازی « ‌قهروآشتی» ‌برای گم‌راه کردن مردم بود .
پنج‌شنبه 23 مهرماه 1394 ـ هوشنگ طالع