به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، مهر ۲۱، ۱۳۹۴

مجلس بزرگداشت دکتر خسرو شاکری زند در پاریس


اطلاعیـــه
سازمانهای جبهه ملی ایران در اروپا

مجلس بزرگداشت دکتر خسرو شاکری زند در پاریس

بدین وسیله به اطلاع هموطنان گرامی می رساند که مجلس بزرگداشت زنده یاد دکتر خسرو شاکری زند، در تاریخ جمعه ١٦ اکتبر ٢٠١٥ از ساعت هفده و سی دقیقه (٣٠ : ١٧)، در سالن آمفی تئاتر مدرسه ی پژوهش های عالی علوم اجتماعی پاریس برگذار می شود.
نشانی :
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales
105, Bd Raspail, Paris 7e
MetroRennes

 ۱۱ اکتبر ٢٠١٥
سازمانهای جبهه ملی ایران در اروپا
دکتر علی راسخ افشار، دکتر پرویز داورپناه، علی شاکری زند، مهندس مهدی مقدس زاده