به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، آبان ۰۴، ۱۳۹۴

عکس: موتورسواری زنان در اتوبان تهران