به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، آبان ۰۷، ۱۳۹۴

انتظارات از حکومت جمهوری اسلامی در مسایل حقوق بشری

 گفت و گو با عبدالکریم لاهیجی   

بر اساس گزارش "احمد شهید" گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، فشار آوردن کشورهای غربی به ایران، در مسایل حقوق بشری، میتواند این کشور را وادار به آوردن تغییراتی در این زمینه کند.
جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار، دربارۀ حقوق بشر وارد گفتگو با سازمان ملل شده است و در مورد وضعیت حقوق بشر در این کشور پاسخ مفصلی داده است.
این درحالیست که از آغاز سال تا کنون، در ایران حدود 800 نفر اعدام شده‌اند و احتمالاٌ تا پایان سال، این رقم به هزار نفر خواهد رسید.
عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین المللی جامعه‌های دفاع از حقوق بشر، در گفتگو بابخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه میگوید که با در نظر داشت اینکه با تحریم های غربی، ایران ناگزیر شد که با کشورهای عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل به اضافۀ آلمان به گفتگو بنشیند، ما امیدواریم که جمهوری اسلامی توجه داشته باشد که نفس تعیین یک گزارشگر ویژه از سوی شورای حقوق بشر دربارۀ وضعیت حقوق بشر در ایران، یک مسئلۀ اساسی است و نشان میدهد که وخامت وضع حقوق بشر در ایران تا چه حدی است.
در ادامه آقای لاهیجی از جزئیات این مشکل میگوید و اینکه یکی از پیشنهادات این است که مسئولین جمهوری اسلامی از اعدام قاچاقچیان مواد مخدر خودداری کنند؛ با این کار میشود از 70 درصد موارد اعدام جلوگیری کرد، ولی وضعیت زندانیان سیاسی هم بسیار بد است و باید به همۀ این مسایل توجه شود.

رادیو فرانسه