به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، مهر ۲۹، ۱۳۹۴

کجایید؟ کجاييد؟

پیرایه یغمایی / شکیلا 

ای قوم به حج رفته کجایید؟ کجایید؟
معشوق همین جاست، بیایید! بیایید!
معشوق تو همسایه و دیوار به دیوار
در بادیه سرگشته شما در چه هوایید؟

غزل: مولانا جلال الدين / خوانش: پيرايه يغمايی با صدای شکیلا


کجایید؟ کجاييد؟
ای قوم به حج رفته کجایید؟ کجایید؟
معشوق همین جاست، بیایید! بیایید!

معشوق تو همسایه و دیوار به دیوار
در بادیه سرگشته شما در چه هوایید؟

گر صورت بی‌صورت معشوق ببینید
هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید

ده بار از آن راه بدان خانه برفتید
یک بار از این خانه بر این بام برآیید

آن خانه لطیفست نشان‌هاش بگفتید
از خواجه ی آن خانه نشانی بنمایید

یک دسته ی گل کو، اگر آن باغ بدیدیت؟
یک گوهر جان کو، اگر از بحر خدایید؟

با این همه آن رنج شما گنج شما باد
افسوس که بر گنج شما پرده شمایید!