به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، مهر ۳۰، ۱۳۹۴

عکس: همزمان با آغاز عملیات انهدام صنعت هسته‌ای

 از مجسمه ظریف رونمایی شد 
برخی معتقدند مجسمه (سردیس) رونمایی‌شده از ظریف، شبیه مجسمه لنین است!