به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، آبان ۰۸، ۱۳۹۴

رفسنجانی تلاش اولیۀ ایران را برای تولید سلاح اتمی تأئید کرد

 علی اکبر هاشمی رفسنجانی، در مصاحبه‌ای گفته است که جمهوری اسلامی ایران در نخستین سال‌های دهۀ ۱۹۸۰ که همزمان با جنگ هشت سالۀ این کشور با عراق و نیز شروع برنامۀ اتمی تهران بود، به فکر تولید سلاح اتمی افتاد، اما هرگز این فکر را عملی نکرد.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزوده است که مبنای برنامۀ اتمی ایران از آغاز صلح آمیز بود، اما، جمهوری اسلامی ایران همواره در این فکر نیز بود که در مقابل تهدیدهای بزرگ مسیر دیگری را دنبال کند و به تولید سلاح بازدارندۀ اتمی دست بزند.

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام سپس افزوده است که خود او در چارچوب تحقق این فکر، برای ملاقات با عبدالقادر خان پدر بمب اتمی پاکستان، به این کشور سفر کرد هر چند این ملاقات، به ادعای هاشمی رفسنجانی، هرگز روی نداد.
با این حال، پس از نخستین آزمایش موفق سلاح اتمی پاکستان، وزیر وقت امور خارجۀ جمهوری اسلامی ایران با استقبال از این آزمایش، از آن به عنوان "نخستین بمب اتمی اسلامی" یاد کرد.
در هر حال، اظهارات علی اکبر هاشمی رفسنجانی، آنهم پس از توافق اتمی ایران و قدرت‌های جهانی در تناقض با ادعاهای رهبران حکومت تهران است که همواره مدعی بوده اند که تولید و به کارگیری سلاح اتمی در دکترین جمهوری اسلامی ایران جای ندارد و ایران نیز هیچگاه در پی تولید جنگ افزار هسته ای نبوده است، به طوری که خود آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، طی فتوایی به کارگیری سلاح هسته ای را حرام اعلام کرد.

رادیو فرانسه